(Minghui.org)

ב-1 באוקטובר 2006, ערך המרכז להתנערות מהמפלגה הסינית הקומוניסטית במאלזיה כנס בפארק בקואלה לומפור כדי לתמוך ב- 14 מיליון המתנערים מהמק"ס. משתתפים סינים גינו את האכזריות של המק"ס. גם מתרגלי פאלון גונג השתתפו במצעד.

צעדה בפארק לתמיכה במתנערים מהמפלגה

הכנס נערך בלילה. המארגנים קראו ליותר אנשים לגנות את האכזריות של המפלגה. גברת צ'אן, מתרגלת מגואנג-ג'ואו, גינתה את הסחר באיברים שהמק"ס מבצעת במתרגלי פאלון גונג חיים.

אחרי העצרת ערכו המשתתפים צעדה בפארק, אשר משכה הרבה תשומת לב מהאזרחים.