(Minghui.org)

ב- 1 באוקטובר 2006, התאספו מתרגלי פאלון גונג מניו-זילנד מול הקונסוליה הסינית כדי לשלוח מחשבות נכונות ולמחות על רדיפת המפלגה הסינית הקומוניסטית (מק"ס) את הפאלון גונג. בנוסף תמכו המתרגלים ב- 14 מיליון המתנערים מהמק"ס ומארגונים המסועפים לה.

לפני כשנתיים פרסם 'האפוק טיימס' את 'תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית הסינית', שחשפו את ההיסטוריה האלימה של המק"ס ועוררו את העם הסיני. זה עזר לאנשים סינים נוספים להכיר את טבעה המרושע של המק"ס.

שולחים מחשבות נכונות ומוחים על הרדיפה