(Minghui.org)

אתר מינג-הווי דיווח לאחרונה על שיטות עינויים שמיישמים אותן ברדיפת מתרגלי הפאלון גונג בכלא מספר 3 בשו-צ'אנג, פרובינציית הא-נאן. כאן, אנו רוצים להוסיף עוד כמה פרטים.

רוב המתרגלים הגברים שנעצרו בפרובינציית הא-נאן נשלחו לכלא מספר 3 בשו-צ'אנג. שיטות העינויים המשמשות  את המשטרה כדי לרדוף את המתרגלים הן אלימות באופן קיצוני, מתועבות ולא אנושיות.

מיד לאחר ששמים מתרגל פאלון גונג בכלא, הסוהרים מסדרים שלושה או חמישה אסירים (מכורים לסמים, גנבים, או עבריינים אחרים) כדי לשהות סביבו ולהשגיח עליו צמוד, לעקוב אחר כל צעד שלו. המשטרה נתנה פרסים ועונשים לאסירים בהתאם לצורת ההתמודדות שלהם מול המתרגלים. אם הם לוקחים חלק ברדיפה, עונשם מופחת. אם לא, מכים אותם או שמאריכים את תנאי המעצר שלהם. אסירים אלו מלכתחילה לא הסכימו לדרכים אנושיות, ותחת הפיתוי של הסתה כה ערמומית, הרדיפה שלהם נגד המתרגלים היא קשה ואכזרית במיוחד.

הם מכים מתרגלים בלי כל סיבה, ומכריחים אותם לכתוב מה שנקרה "שלושת ההצהרות" (הצהרה להפסקת התרגול, הצהרת חרטה על כך שתרגלו, והצהרת הבטחה שלא יתרגלו יותר). האסירים משגיחים על המתרגלים כל אחד בתורו בזמן שהם מונעים מהמתרגלים שינה. הם מכריחים את המתרגלים או לרוץ תחת שמש קיץ, או סוחבים אותם בלילות החורף לשדות לסבול מקור מקפיא.

גם הסוהרים לא נמנעים ממעשים אכזריים. הם מהממים את אלו שהם מתרגלים נחושים באלות חשמל במשך כל שעות היום, או משתמשים באלות גומי להכות את רגליהם. הרבה רגליים של מתרגלים מכוסות בפצעים קשים בכל מקום. הסוהרים גם מכריחים את המתרגלים לעבוד בכפייה למשך שמונה עשרה שעות ביום. אלו שמסרבים בנחישות לחתום על "שלושת ההצהרות", עומדים בפני קהל ברברי לועג, המשטרה וחמישה או שישה אסירים מחזיקים מתרגל אחד על הקרקע ומפשיטים ממנו את בגדיו. לאחר מכן הם קושרים את איבר המין שלו בחוט ניילון ושני אנשים מושכים חזק את החוט. המתרגל מתעלף בצרחות אימים. איבר המין המתרגל מתנפח לגודל של אגרוף, וזה הופך את ההשתנה לבלתי אפשרית עבורו.

בנוסף לפעולות השפלות הללו, הכניסו למתרגל מברשת שיניים אל פי הטבעת וסובבו ודחפו אותה מעלה ומטה בתוך פי הטבעת שלו, וכך גרמו למתרגל להתעלף בכאבים עזים. ואם זה לא היה מספיק, את מברשת השיניים המלאה בדם וצואה דחפו אל פיו של המתרגל. זה יכול לקרות רק תחת שליטת המשטר של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). הטבע הנבזה ותמצית הרוע הראו את עצמם לחלוטין.