(Minghui.org)

מקיץ 2006, כמה עשרות מתרגלי פאלון דאפא נכלאו באופן בלתי חוקי בכלא פאן-ג'ין שפרובינציית ליאו-נינג. רבים מהם פתחו בשביתות רעב על מנת למחות על הרדיפה ודרשו את שחרורם ללא תנאי. מכמה מהם לא שמעו עוד לאחר שנשלחו לבית החולים, ועד כה, יש מתרגל אחד שידוע בוודאות שמת כתוצאה מהרדיפה.

יש כמה אלפי אסירים בכלא פאן-ג'ין המחולק ליותר מעשר יחידות. לכל יחידה יש שטח מגודר משלה, והיא מחולקת ליחידות משנה. בקיץ 2006 היו שם כמה אלפי מתרגלים. כל המתרגלים היו נתונים למעקב צמוד סביב השעון על ידי אסירים מסוימים שמונו במיוחד בשביל זה, היה מאוד קשה למתרגלים ליצור קשר זה עם זה. מצד שני, הבהרת האמת לאסירים היתה נוחה למדי. רוב האסירים שינו את תפישתם לגבי פאלון דאפא לאחר שלמדו כמה אמיתות ולאחר שהיו עדים להתנהגות המתרגלים. חלק מהאסירים ביטאו את שאיפתם לתרגל פאלון דאפא. הבהרת האמת לסוהרים הפכה גם אותם למודעים לכך שהמתרגלים הם אנשים טובים.

בכלא פאן-ג'ין רודפים את המתרגלים בעיקר בשתי דרכים: אחת היא בכך שחוסמים את כל ערוצי התקשורת דרכם המתרגלים מתקשרים זה עם זה ומשיגים ספרי פאלון דאפא או מאמרים. הדרך השנייה היא שמשגיחים עליהם ושמים עליהם מעקב צמוד סביב השעון כדי להפריע במכוון לשיחותיהם, לביצוע התרגול שלהם ולשליחת המחשבות הנכונות. שיטת רדיפה נוספת היא לאלץ את המתרגלים לעבודת כפייה אינטנסיבית, להעיר אותם ב- 4:30 לפנות בוקר כדי לבצע מטלות ולנקות, ומשעה 6:00 בבוקר עד 6:30 בערב הם שותלים אורז בשדה. מטלות רבות נוספות מבוצעות לאחר מכן, שעתיים לפני שהם הולכים לישון.

אפילו בסביבה קשה כזו כל אחד מהמתרגלים ביצע באופן נחוש את שלושת הדברים ונקט במספר צעדים כדי להתנגד לרדיפה. לדוגמא, סירוב לכתוב חומר הצהרת "שינוי", וסירוב לדקלם את נוהלי הכלא או להשתתף בכל מבחן לאסירים... בנוסף המתרגלים משוחחים ומתרגלים את התרגילים ופותחים בשביתות רעב וכו'.

כאשר מספר מתרגלים פתחו בשביתת רעב, אסירים רבים לא הבינו אותם. המתרגלים הסבירו להם ששביתת הרעב היא המוצא האחרון תחת הנסיבות הללו כאשר כל שאר הדברים כשלו במטרה למחות נגד הרדיפה ולעורר את האנשים, המטרה היא לא לנטוש את החיים או לייסר את עצמם.

להלן פרטים לגבי מצבם של שלושה מתרגלים שהיו בעיצומה של שביתת רעב:

מתרגל אחד שנכלא ביחידה השלישית נשלח לבית החולים בכלא בשעה 4:00 לפנות בוקר ביום השביעי של שביתת הרעב שלו. בשעה 5:00 באותו בוקר הוא הועבר לבית החולים העירוני. הוא נזקק לעזרה משני אנשים כדי להיכנס למכונית. שעתיים לאחר מכן הכריזו שהוא נפטר. פרטי מקרה זה עדיין בבירור.

ג'או הונג-לי, מתרגל מצ'או-יאנג, פרובינציית ליאו-נינג, גם נכלא ביחידה השלישית. הוא קיים שביתת רעב מספטמבר 2005 עד לקראת סוף אפריל 2006. הוא הואכל בכפייה (שיטת עינוי בה מחדירים לגוף המתרגל חומרים המזיקים לגוף כגון: מלח מרוכז, רוטב צ'ילי, סירופ תירס דביק, סמים ועוד דרך צינור המוחדר מהנחיריים ישירות אל הקיבה)  במשך שבעה חודשים, דרך צינור שהחדירו לו אל תוך קיבתו מנחיר האף. באפריל 2006, הוא הקיא את כל הדברים שדחפו לקיבתו. גם עירוי לווריד לא היה ניתן לביצוע. בשלב זה הוא לא היה מסוגל לזוז וסחבו אותו אל מכונית משטרה. מקום הימצאו אינו ידוע.

ביוני 2006, מתרגל אחד שהיה בשביתת רעב נשלח לבית החולים בכלא מהיחידה השנייה ומאז ועד היום הוא הואכל בכפייה וקיבל עירויים.

יש מתרגלים נוספים שנמצאים בשביתות רעב ממושכת. פרטים עדיין בבירור.