(Minghui.org)

במהלך הטיפוח, כשלא פעלתי היטב, כשלא עברתי מבחן בהצלחה, או כשלא הצלחתי לשמור על שין-שינג טוב, תירצתי תירוצים במטרה להסתיר את ההחזקות האנושיות הללו, החבויות עמוק. להלן כמה דוגמאות:

1. נכנעתי לרוע פעמים רבות בזמן הרדיפה. למרות שתמיד התחרטתי מאוד בכל פעם לאחר שנכנעתי, כדי להקל על עצמי תמיד השתמשתי בתירוץ, "אין לי מספיק כושר עמידה".

2. אחרי ה- 20 ביולי 1999 מתרגלים עמיתים ניסו לשכנע אותי לנסוע לבייג'ינג לאמת את הפאלון דאפא אך לא רציתי ללכת. מצאתי תירוץ לחפות על הפחד שלי: "זה שאני לא נוסע לבייג'ינג לא אומר שאני מפסיק לטפח; רמת השין-שינג שלי אינה גבוהה מספיק כדי לאפשר לי לנסוע".

3. נתקלתי בחבר וותיק, אך לא הבהרתי לו את האמת. לאחר מכן התחרטתי על כך, אך מצאתי תירוצים כדי לנחם את עצמי: "אולי אין לו קשר גורלי", "אוכל להבהיר לו את האמת בפעם הבאה", או, "מישהו אחר יבהיר לו את האמת".

4. לא רציתי לצאת כדי להבהיר את האמת תוך שימוש בתירוץ: "מצב הטיפוח שלי לא טוב, והמצב הנוכחי די מתוח (לכן אם אצא החוצה סביר מאוד להניח שירדפו אותי)".

5. כאשר אני לא עושה את התרגילים כיוון שאני עסוק בהפקת חומרים להבהרת האמת, אז נראה שיש לי תירוצים למכביר: "אני עסוק במטלה שקשורה לתיקון הפא, לכן זה בסדר לוותר על התרגילים, זה לא ישפיע על הגונג שלי, ואוכל להדביק את הקצב כשיהיה לי יותר זמן".

6. כשנכשלתי במבחן שין-שינג מול בני משפחה, הצדקתי זאת בתירוץ: "אני בן משפחה (כך שיש לי את הזכות להתנהג כך)".

7. כשיש לי קונפליקטים עם מתרגלים-עמיתים, במקום להביט פנימה אני חושב: "הוא מטפח, אז מדוע הוא לא מביט פנימה?"

8. כשיש לי דעות שונות בזמן עשיית עבודת הדאפא, אני בדרך כלל מתעקש על הגישה שלי, ולא מוכן לוותר על הרעיון שלי או לקבל רעיונות של מתרגלים עמיתים, ומשתמש בתירוץ: "אני עושה את זה לטובת אימות הדאפא".

9. כשאני מנסה לעזור למתרגלים-עמיתים שטרם צעדו קדימה (הכוונה לתלמידי דאפא שמתרגלים במסתור מפחד הרדיפה בסין – המת'), אני מדבר אליהם בהתנשאות ומצביע על ההחסרות שלהם, ומתלונן על כך שהם לא חרוצים בטיפוח, תוך שימוש בתירוץ: "הטיפוח שלי טוב יותר מהטיפוח שלהם".

10. אני עצל מדי מכדי לקום בחצות הלילה לשליחת מחשבות נכונות, אך מצאתי את התירוץ: "אני ישנוני מדי, ולכן לא אוכל לשלוח מחשבות נכונות ביעילות, אז כבר עדיף שאישן".

11. כשאני כבר מגלה את ההחזקות שלי, אני נמנע מלהיפטר מהן, תוך שימוש בתירוץ: "אם לא היו לי החזקות אז כבר הייתי מגיע לשלמות המלאה, ואז לא הייתי יכול לאמת את הפא. עלי להתאים את עצמי לדרכם של האנשים הרגילים".

יש עוד, אך לא אמנה אותם כאן. חפרתי עד לשורש התירוצים שלי, והם כולם נועדו לשמר את הדברים שלי עצמי, ולחפות על ההחזקות שלי. אני אוחז בחוזקה בתהילה, רווח, ורגש, וחושש שההחזקות שלי יאבדו. אני רוצה רק לשנות אחרים, אך מסרב לשנות את עצמי, וזו, למעשה, אנוכיות. אם לא אפטר מהאנוכיות, אמשיך למצוא תירוצים כדי לחפות על החזקותיי החבויות עמוק. אם לא אפטר מהאנוכיות הזו, לא אוכל להיכנס ליקום החדש. לכן, עלי להיות נחוש בדעתי לסלק את האנוכיות הזאת באמצעות הטיפוח.