(Minghui.org)

ב- 30 לספטמבר 2006 ערכה קהילת תושבי העיר שאו-ג'או במחוז פינג-טונג גאלה כדי לחגוג את פסטיבל אמצע הסתיו. צוות התופים הטייוואני המורכב ממתרגלי פאלון גונג, הוזמנו להופיע בגאלה. המארגנים סיפקו שתי בימות למתרגלים כדי להציג את הפאלון גונג ולהבהיר את האמת* על הרדיפה.

אנשים רבים חזו בסרטי וידאו המבהירים את האמת. הם גינו את אכזריות המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית), וחתמו על העצומה לתמיכה בפאלון גונג.

מתרגלים צעירים מופיעים

חשיפת הפשע של המק"ס - קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים

בצוות התופים הטייוואני היה מתרגל צעיר בן 4 שנים. הופעתו התקבלה בחמימות ע"י הצופים. אנשים שהשתתפו בגאלה העריכו את מאמציהם של המתרגלים להבהיר את האמת. המתרגלים מקווים שיותר בני אדם יקומו ויעזרו לעצור את הרדיפה.