(Minghui.org)

מטרת כתיבת המאמר היא, לעזור למתרגלים עמיתים שלא נותנים תשומת לב מספיקה לשליחת מחשבות נכונות, להתחיל להתייחס לנושא ברצינות.

הייתי בת מזל להשיג את הפא בשנת -1997, ואני בדרגת הארה הדרגתית. כלומר, אני מסוגלת לראות כמה אמיתות במימדים אחרים. בהמשך אני אתאר כמה סצנות שראיתי במימדים אחרים, בזמן שהקבוצה שלנו שלחה מחשבות נכונות כלפי מחנות עבודה, בתי חולים ובתי כלא. המטרה ביכולת שלנו "לראות", היא להגדיל את הביטחון שלנו בעשיית שלושת הדברים טוב יותר.

אחרי 1999, מתרגלים עמיתים רבים נכלאו במחנות עבודה מקומיים, בהם היצורים המרושעים עינו אותם למוות ופגעו ברבים מהם ללא מעצורים. הרוע היה שם זדוני בצורה קיצונית. בפעם הראשונה שהלכתי לשם, ראיתי שפעמון שחור גדול מכסה את המימד האחר, ותחתיו מתחבאים ידיים שחורות רבות, רוחות רקובות, רוחות רפאים של נבלים סיניים מן המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס) וכו'. ביניהם היו הרבה ידיים שחורות גדולות בצבעי צהוב, לבן וכחול. היו שם אין ספור ידיים שחורות קטנות. היו שם אין ספור מערות אפופות עשן כהה, ובתוכן שדים רבים ורוחות רקובות. חלקם היו כרישים, חלקם תנינים, נחשים ראשי רוחות ורוחות רעות. הכרישים והתנינים היו מאד רחבים והם החביאו את גופם במערות, כשראשיהם בולטים החוצה. הם פערו את פיותיהם הגדולים ונראו מאד אכזריים. אנחנו מתרגלי פאלון דאפא, שלחנו מחשבות נכונות חזקות, ופוררנו בצורה יעילה הרבה ידיים שחורות, רוחות רקובות ורוחות רפאים רעות של המק"ס. נכון לשעה זאת, רוב הסוהרים במחנה העבודה לא מענים מתרגלים, והמצב, יחסית, די טוב.

בשבוע האחרון מתרגלים משני אזורים מקומיים, התכנסו ביחד כדי לשלוח מחשבות נכונות ממרחק לא רב וניקו את המימד האחר של מחנה העבודה, עד שהתבהר והפך שקוף. בנקודה הגבוהה ביותר, ראיתי לוטוס ענק, מפיץ אור צהוב ומאיר על הסביבה. כמה ידיים שחורות ניסו להתקרב ללוטוס, והלוטוס פורר אותם מיידית.

בעיר ג'ין-ג'ו-או הייתה מאורה אפלה של יצורים, הקוצרים איברים ממתרגל פאלון דאפא חי. הלכנו לשלוח מחשבות נכונות קרוב לבית החולים. ראיתי בקומה העליונה של בית החולים, יד שחורה מאירה וידיים שחורות רבות רצות הנה וחזור בתוך העשן השחור האופף את היד השחורה המאירה. מאו, ראש המק"ס לשעבר, עמד בראש הבניין, בצידו השמאלי, כשהוא לבוש בחליפה צבאית אפורה, עם תגי מתכת אדומים כדם על צווארונו וסיכת כובע. הוא הנחה חייל שהיה לבוש גם כן בחליפה אפורה, החזיק בדגל אדום כדם וצעק בקול. שלחתי מחשבות נכונות חזקות והיצורים הרעים האלה נעלמו מייד. בגלל שאנחנו התלמידים שולחים מחשבות נכונות בחריצות, הרוע סולק בכמות גדולה וכמעט לא נותר ממנו דבר. לא נשארו מקורות לכליות בבית החולים הזה.

שני מתרגלי פאלון דאפא עונו למוות בבית הכלא לאחרונה. בית הכלא הזה, בו עונו מתרגלים באכזריות בכל יום, היה מאורה של רוע חזק מאד. אנחנו התלמידים, שלחנו מחשבות נכונות מכוונות לבית הכלא. הסצנה שראיתי במימד האחר של הכלא המם אותי. ידיים שחורות כבשו את כל הכלא והחלל על גג הכלא היה עמוס בידיים שחורות. זוהי מאורה נוספת של הרוע בג'ין-ג'ו-או. הידיים השחורות הרחבות ביותר ראו אותנו מתקרבים, כשהם משקיפים מלמעלה. הם כיוונו את כל הידיים השחורות להתקיף אותנו, ולהפריע לנו בשליחת מחשבות נכונות. שלחנו כולנו ביחד כקבוצה, מחשבות נכונות חזקות ופוררנו את הידיים השחורות הרחבות וכל אלה מסביבם ואת הרוחות הרקובות ורוחות הרפאים של המק"ס. סילקנו כמות עצומה של גורמים מרושעים ונותר רק מעט עשן כהה. מאחר שהתלמידים העמיתים המשיכו לשלוח מחשבות נכונות כקבוצה, במרחק לא רב, המימד האחר של הכלא הזה התבהר והתנקה.