(Minghui.org)

המזכיר הפרלמנטרי של ראש הממשלה הקנדית ויו"ר תת הוועדה של יחסי חוץ בנושא זכויות אדם ויחסים בינלאומיים סיפר לכתב ה"אפוק טיימס" שהממשלה החדשה מתכוונת להתייחס לבעיות אלה בבהירות ובדרך שתשקף את הערכים הקנדיים.

 

ג'ייסון קני, המזכיר הפרלמנטארי של ראש הממשלה, בראיון

ב-31 באוקטובר 2006, תת הוועדה ליחסי החוץ הקנדיים, בנושא זכויות אדם והתפתחויות בינלאומיות, קיימה שימוע על מצב זכויות אדם בסין. נציגי המרכז הבינלאומי להתפתחות זכויות אדם, אמנסטי אינטרנשיונל, מומחים בנושא זכויות אדם בסין ופרופ' מאוניברסיטת ברוק, העידו בשימוע. הם הציעו שהממשלה הקנדית תעצור את דרך הדיאלוג העכשווי עם סין ותוציא לפועל סנקציות בנושא; על הממשלה ללכת מעבר לדיאלוג ולעצור את הפרות זכויות אדם בסין. הם הציעו גם שימועים נוספים בהיקף נרחב יותר.

נציג אמנסטי אינטרנשיונל, אלכס נב, ציין ארבע מקרים של הפרות זכויות אדם בסין, בתוכם הרצח של הנזירה הטיבטית בת ה-17 בגבול הסיני, מעצרו של עורך הדין גאו ג'י-שנג, ומתרגלת הפאלון גונג פו וויי-דונג. הוא אמר שמקרים אלו הם רק מעט מאלה הנחקרים ע"י אמנסטי אינטרנשיונל, "במצב הנוכחי, של אלפי אלפים של נשים וגברים אחרים ואנשים צעירים, בכל פינה של סין, החווים מאסר שרירותי, כליאה בלתי חוקית, עינויים טורדניים, הוצאות להורג ברוטאליות, וזאת בגלל האמונות שלהם, בגלל מוצאם האתני, בגלל מחויבותם לצדק, מגיע להם לא פחות מכך".

אחרי השימוע רואיין מר נב בקשר לקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים בסין. הוא אמר שהמשרד הבינלאומי שלהם מנסה לחקור, אך הם מוגבלים כיוון שממשלת סין אינה מתירה לאמנסטי אינטרנשיונל לנהל חקירות במקום האירועים.

חבר הפרלמנט קני סיפר לכתב האפוק טיימס: "הממשלה החדשה מתכוונת להתייחס לבעיות אלה בבהירות ובדרך שתשקף את הערכים הקנדיים".