(Minghui.org)

מאת מתרגל פאלון דאפא ממינסוטה

ב- 4 לנובמבר 2006, השתתפו מתרגלי פאלון דאפא ממינסוטה בפעם הרביעית בתהלוכת "השיבה הביתה" של אוניברסיטת מינסוטה. אזרחים ותלמידים רבים אזרו אומץ כנגד הקור העז ובאו לצפות בתהלוכה.

                                                                   הבמה הניידת של המתרגלים

                                                               מחלקים חומרי הבהרת האמת

הבמה הניידת המקסימה של המתרגלים, התרגילים העדינים והשלטים המיוחדים משכו את תשומת ליבם של צופים רבים. אנשים רבים מחאו כפיים והצטלמו עם מתרגלים. מנחה התהלוכה הציג לצופים את הפאלון גונג, באמרו: "מתרגלי הפאלון גונג נוהגים על פי העקרון של 'אמת, חמלה, סובלנות', אך הם נרדפים בידי השלטון הקומוניסטי בסין". הקדמה זו מצביעה על כך שהרבה אנשים כבר יודעים אודות הפאלון גונג והרדיפה, תודות למאמציהם של מתרגלים.

גם נציגי ממשל רבים, ומועמדים לבחירות קיבלו חומרי הבהרת האמת מידיהם של מתרגלים.