(Minghui.org)

אני מבין עמוק בליבי את הסיבה מדוע אני יכול ללכת במסלול הטיפוח של הדאפא למרות הרדיפה האכזרית שהחלה ב- 20 ביולי 1999. הסיבה היא שהמורה התמודד עם כמות עצומה של הקארמה שלי וסבל בשבילי. לכן, אני מאמין בצורה איתנה בפא של המורה.

בכל פעם שמאמרים של המורה מתפרסמים, נוסף לכך שהם מדריכים מתרגלים בטיפוח שלהם, הם מרמזים על כך שאירועים משמעותיים עומדים להתגלות בעולם האנושי. היגרתי לאחרונה מסין. כיוון שהייתי עד, שמעתי וחוויתי את הרדיפה חסרת הרחמים של המתרגלים במחנות העבודה בכפייה, בבתי הכלא ובמרכזים לשטיפת-מוח, דמעות זלגו על פניי כששיננתי את המאמר "לפורר את הרוע ביסודיות".

ההמשך הוא הבנתי מהתקשרות למקומות שונים בסין במשך החודשים האחרונים. בכל יום אני משקיט את ליבי כדי ללמוד את הפא. כיוון ששיננתי את הפא במשך השנתיים האחרונות, כשאני קצר בזמן, אני מדקלם מספר פעמים את מה שלמדתי ביום הקודם במהלך נסיעה במכונית. כשאני מתקשר לאנשים בטלפון, אני לא מחזיק פחד בליבי. מה שאנחנו עושים הוא הדבר הנכון ביותר. אנו מצילים את אנשי העולם, בין שמדובר בשומרים במחנות לעבודה בכפייה, בתי כלא מרכזי שטיפת-מוח, או ראש "משרד 610". יש אנשים רעים מאוד, והם אומרים דברים רעים ואכזריים.

פעם התקשרתי לביתו של מזכיר הועדה השופטת הפוליטית העירונית. אשתו ענתה לטלפון. ברגע שהרימה את הטלפון, היא אמרה שעל כל מי שמתרגל פאלון גונג להיקבר חי ולהיהרג. מיד שלחתי מחשבה לפורר את הרוע ששולט בה. אמרתי לה כיצד ידעתי את מספר הטלפון שלהם, ושכל מעשיי בעלה דווחו לארגון חקירות בין לאומי. אמרתי לה שלא משנה לאן יברחו, או כמה זמן זה יארך, כל דבר רע שנעשה כדי לרדוף את הפאלון גונג ואת מתרגליו ייחקר ביסודיות, ואף לא אדם אחד יצליח להימלט, במיוחד ששמו של בעלה כבר נמצא ברשימת האנשים הרעים של אתר קלירוויסדום. היא מיד התרככה. לאחר שהתקשרתי אליה שנית, גישתה הייתה הרבה יותר טובה. אף הסברתי לה את העיקרון האלוהי המדבר על כך ש"מעשים טובים יגררו אחריהם גמול חיובי, ומעשים רעים יגררו אחריהם עונש", וגם סיפרתי לה על "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", ועל התנועה לפרישה מהמק"ס. היא הקשיבה בשקט.

כשאנחנו מתקשרים לסין כדי להבהיר את האמת, וכדי לעודד אנשים לפרוש מהמק"ס, אם התוצאות טובות, אין עלינו להיות מרוצים מעצמנו, כיוון שזה הכוח של הפא שנמצא מאחורינו. אם התוצאות אינן טובות, אין עלינו להתייאש, אלא להתאים את הגישה שלנו במהירות לפא. כל עוד אנו מתקשרים בכל יום, נעשה יותר מנוסים.