(Minghui.org)

לפני ימים אחדים ביקרה אותי מתרגלת בביתי. בזמן ששוחחנו היא ציינה שמתרגלת מסוימת אומרת דברים לא בהתאם לפא. הרגשתי עצב, כיוון שאותה מתרגלת עליה שוחחנו נעצרה יומיים קודם לכן. כבר אז חשבתי שמעצרה נבע מהחסרות שלה, שהיא נרדפה כיוון שהשאירה פרצה. כנראה שהסכמתי, שלא במודע, לכך שהרוע יכול לנצל פרצות של מתרגל. זאת למרות שנהגתי לחשוב שאפילו אם למתרגל יש פערים, אסור לנו לעולם להרשות לרוע לרדוף אותו. כשישבתי במדיטציה באותו יום הבנתי ששתי המחשבות הללו מנוגדות זו לזו.

בתחילת השנה, מתרגל שנכלא יצא ממאורת הרוע ברוח מכובדת ומרשימה. על פני השטח, אני ועוד מתרגלים מקומיים אחדים שמחנו בשבילו, אבל למעשה הצדדים האנושיים שלנו חשבו שהרוע לעולם לא ישחרר אותו באמת. יותר מכך, לא לקחנו יוזמה כדי לעזור לו להשתחרר מן הרוע.

כתוצאה מכך, חודשיים לאחר שחרורו הוא נעצר שוב בחשאי על ידי המשטרה. אפילו כיום, אני מרגישה אשמה מאוד על שתמכנו במחשבותינו בפשעים שביצע הרוע, ועל כי הלבבות שלנו התירו לרדיפה הזאת לקרות.

האם מחשבה לא נכונה זאת מכירה, מבלי שנרגיש בכך, בפרצות של מתרגלים כתירוץ עבור הרוע לרדוף אותם? מחשבה מסוג זה מעצימה שלא במודע סבלם של מתרגלים. השרידים של הכוחות הישנים יחשבו: "ראו! המתרגלים העמיתים שלכם מאמינים שבגלל שהשארתם פער, יש לנו את הזכות לבחון אתכם. לכן הרדיפה שלכם היא בלתי נמנעת".

הבנתי שאסור לנו לעולם להרשות למחשבות לא נכונות אלה, המתאימות לכוחות הישנים, להתקיים. המורה שלנו ביקש אותנו לשלול לגמרי כל דבר שקשור לכוחות הישנים. אין עלינו להכיר בשום דבר שהמורה שלנו לא ביקש מאיתנו. באנו הנה כדי להיטמע בפא ולעזור למורה להפיץ את הפא בעולם האנושי. לא באנו לכאן כדי להירדף. המשימה הקדושה של תלמידי דאפא היא להציל את היצורים החיים. אין עלינו לאפשר להפרעה כלשהי להתקיים.

חשוב מאד שנכיר ונסלק את המושגים הלא נכונים המסתתרים בתוך מחשבותינו. עלינו לתמוך בעמיתנו המתרגלים. גם אם לא טיפחו בעצמם היטב או שטעו בדרכם, עלינו לשמור על מחשבות נכונות למענם. אם לא נשמור על מחשבות נכונות כלפיהם, אנחנו עלולים לדחוף אותם לצד הנגדי. כמתרגלי דאפא, עלינו לשמור על מחשבות ופעולות נכונות כל הזמן ואף פעם לא להשאיר פרצות כלשהן אותן עלול הרוע לנצל, ועלינו ללכת היטב בחלק האחרון של הדרך.

הרמה שלי מוגבלת. אם ההבנה שלי אינה נכונה אנא ציינו בחמלה את ההחסרות.