(Minghui.org)

המתרגל מר וויי ג'יאן-יו מהעיר שאו-ווּ בפרובינציית פו-ג'יאן, לפנים מרצה במכללה לטכנולוגיה של פו-ג'יאן, נאסר פעמים רבות על שהמשיך בתרגול הפאלון גונג. בביתו נערכו חיפושים והוא נכלא לתקופות מאסר. ב- 20 לפברואר 2006 הוא נלקח למרכז כליאה, המחשב שלו ביחד עם 30,000 יואן הוחרמו ע"י המשטרה. כששבת רעב למחות על הרדיפה, נלקח לביה"ח ו"הואכל" בכפייה פעמים רבות. בעקבות עמידתו הצודקת כנגד כליאתו, היה על המשטרה לשחררו במרץ 2006.

בערב ה-10 לאפריל 2006, חודש לאחר ששוחרר, עצרה אותו המשטרה וערכה חיפושים בביתו שנית. כיום מר וויי עצור במרכז הכליאה של העיר שאו-וו, וכמחאה הוא שובת רעב.

ב- 27 לספטמבר 2006, התובע העממי של שאו-ווּ תבע את מר וויי לדין בהאשמה של 'הפרת החוק'. מר וויי מסר את הגנתו לבית המשפט, אך אין עדיין פסיקת דין.

אנחנו מקווים שמתרגלים יחשפו את הרוע, ישללו לגמרי את הכוחות הישנים של הרדיפה, ויעצימו את המחשבות הנכונות שלהם לעזור למר וויי גיאן-יו להשתחרר מייד.