(Minghui.org)

ב- 26 בנובמבר 2006 קיימו מתרגלים מפגן מחאה באזור מסחרי הומה בשיזואוקה, כנגד רדיפת הפאלון גונג על ידי המק"ס. הייתה שם מצגת של קצירת איברים חיים ממתרגלי פאלון גונג על ידי המק"ס, במטרה לעורר את מצפונם של בני אדם ולאסוף חתימות לתמיכה בחקירה בינלאומית של הזוועות הללו.

מר מקינו, חבר בית הנבחרים לשעבר, נואם במפגן

עוברי אורח חותמים על עצומה הקוראת לחקירה בינלאומית של זוועות קצירת האיברים

מר מקינו סיישו, חבר בית הנבחרים לשעבר, נכח במפגן באופן אישי ונאם. הוא דיבר תחילה על הצלת יוקו קנקו ב- 2003 מהכלא הסיני, ויותר מאוחר עזר במפגן קצירת האיברים. הפתיחה של מר מקינו עזרה ליפנים רבים להבין את האמת ואת טבעה המרושע של המק"ס.

הבהרת אמת לעובר אורח

עוברת אורח חותמת על העצומה