(Minghui.org)

דיויד קילגור, מזכיר המדינה הקנדי לשעבר לענייני אסיה פסיפיק, קיים כנס עיתונאים באוסטריה בהזמנת IGFM, החברה הבינלאומית לזכויות אדם, ב-21 לנובמבר 2006. אחרי הכנס הוא נפגש עם פוליטיקאים אוסטריים בנוגע לפשעי המק"ס בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים.

ב-29 לנובמבר כתבו חברי המפלגה הסוציאל-דמוקרטית וחברי הפרלמנט, גב' פטרה באייר וגב' אליזבט הלאבק, שאילתה לשרת החוץ ולשרת הבריאות, בו הם דורשים תשובה בנוגע לפשעי המק"ס בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים.

גב' פטרה באייר

מר דיויד קילגור במסיבת עיתונאים.

 אוסטריה, 21 בנובמבר.

מתרגלי פאלון גונג אוסטריים מוחים נגד המק"ס על קצירת איברים,

בעת קיום דיאלוג בנושא זכויות אדם בין המשלחת של האיחוד האירופי

לזכויות אדם לבין סין, בנושא זכויות אדם ב- 25 למאי 2006.

מכתב שאילתה

גב' פטרה באייר וגב' אליזבט הלאבק, כתבו במכתב השאילתה שלהן, שמר קילגור הציג את דו"ח החקירה שלו ושל דיויד מטאס, עורך דין לזכויות אדם בינלאומיות, על קצירת האיברים של המק"ס ממתרגלי פאלון גונג, מה שגרם לסנסציה בינלאומית והתפרסם בעיתונות האוסטרית ב-29 לספטמבר 2006. מסקנות הד"וח של קילגור ומטאס הן שסין פוגעת ורודפת את מתרגלי הפאלון גונג כתורמי איברים. התקנות הסיניות בנושא השתלות איברים שתוקנו ב-1 ליולי מכוונים רק לבתי חולים אזרחים, אולם רוב השתלות האיברים נעשות בבתי חולים צבאיים על פי דו"ח החקירה של קילגור ומטאס.

שאילתה שנשלחה לשרת החוץ אורסולה פלסניק, שואלת אם השרה שמעה על הפשעים, או הסיקה מסקנות כל שהן, אם הבעיה הועלתה בדיון דו צדדי או רב צדדי עם סין, אם האו"ם יתבקש לחקור זאת ואיך לעמוד בפני הפרה כזאת של זכויות אדם בהיבטים פוליטיים.

בנוסף, מכתב לשרת הבריאות  מריה רוך-קאלאט, מעלה שאלות על השתלות איברים באוסטריה: "מה הפרופורציה של השתלות ממדינות זרות? מה הפרופורציה של השתלות מסין? איך נהיה בטוחים שאיברים ממדינות זרות אינם נלקחים נגד רצון התורמים?"

על שאילתות של חברי פרלמנט יש צורך לענות באופן רשמי ע"פ החוק האוסטרי.

נסיעתו של קילגור לאוסטריה

כמו לארצות אחרות גם נסיעתו של מר קילגור לאוסטריה, משכה תשומת לב של התקשורת והממשלה לפשעי המק"ס בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג. מר קילגור אמר בראיון עם רדיו 'קול התקווה', שהוא היה בוורשה, פראג וברטיסלאבה בנסיעתו זאת. ההיזון החוזר מבני אדם היה מעודד, כמו מפרלמנטים מארגונים ומן התקשורת. למר קילגור היו שיחות נעימות עם מפלגות פוליטיות והגיע להסכמה איתם. בכירים בממשלה האוסטרית נראו מוכנים לעשות כול שביכולתם ללחוץ על המק"ס לעצור את קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג. מר קילגור חש שהמפלגות הגיעו להסכמה לעשות יותר בעניין. הוא קיווה שהמפלגות ביחד או כל אחת לחוד, יביעו פה אחד את דעתם של האוסטריים כלפי סין.