(Minghui.org)

אשתי ואני הפכנו למתרגלי פאלון דאפא בתחילת 1999. בשנים האחרונות, שיתפנו לעיתים קרובות התנסויות על לימוד הפא ועודדנו זה את זו להשתפר ביחד. אולם, כאשר למדנו את הפא תמיד למדנו בנפרד, מרגישים שעם סדר היום השונה שלנו זה יהיה יותר נוח. לפני מספר ימים באו שני מתרגלים לביתי וראו את המצב שתיארתי לגבי לימוד הפא שלנו. הם הציעו שנלמד את הפא ביחד בהתאם לתכנוני המורה לגבי לימוד הפא בקבוצה.

בליל ה-7 בנובמבר אמרה אשתי "בוא נלמד את הפא ביחד. כל אחד מאיתנו יכול לקרוא פיסקה". ביום הראשון של קבוצת לימוד הפא שלנו התרחשו נסים. היינו אנרגטיים בזמן לימוד הפא, הישנוניות חוסר-הריכוז שהופיעו במהלך לימוד הפא האינדיבידואלי נעלמה. בזמן לימוד הפא מחשבותינו היו מאוד צלולות, והמילים חדרו ללבבות שלנו. ההגייה הלא נכונה של מילים או ביטוי לא נכון תוקנה, כך שלמדנו בתוך הפא. היו עוד ביטויים של הפא ושל שיפור ברמה. מאז המשכנו לקיים את קבוצת לימוד הפא והרגשנו שיפור מתמיד במסגרת הפא.

אנו משתפים את התנסותנו והבנתנו עד כמה קבוצת לימוד פא משפחתית קטנה ממחישה את החמלה והחסד של מורנו החומל. בואו נתקדם עם תהליך תיקון-הפא ונטפח בחריצות.

אני רוצה לשתף מתרגלים עמיתים בשני דברים שהתעוררתי אליהם:

קבוצות לימוד פא ותרגול משפחתיות קטנות צומחות ועולות בכל מקום, והם הסטנדרט בסין במהלך תקופה זו של תיקון-הפא. באתר האינטרנט מינגהווי, מתרגלים מציעים שקבוצות לימוד פא ותרגול קטנות צריכות להתארגן בכל מקום. אנו מרגישים שזו בהחלט דרישה במהלך תיקון-הפא. קבוצות לימוד וקבוצות תירגול הם הצורות שהמורה תיכנן עבורנו. מאז 20 ביולי 1999, המתכונת הזו הופרעה ע'י המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית). אולם המורה ציין פעמים רבות בהרצאותיו שבכל זמן שהנסיבות מאפשרות, מתרגלים עדיין צריכים ללמוד את הפא ביחד ולתרגל ביחד. עכשיו תיקון-הפא הגיע לשלב הסופי, והרוע הפך אפילו ליותר מרושע. קבוצות של לימוד פא ותירגול ייצרו שדה אנרגיה ענקי. "...שדה זה יכול לתקן את כל המצבים הלא נכונים."( ג'ואן-פאלון). זו הדרך הבסיסית לזעזע את הרוע. קבוצות לימוד פא ותרגול קטנות משפחתיות שיפרחו בכל מקום יעזרו למתרגלים להשמיד את המחיצות שנוצרו על-ידי הכוחות הישנים וישפרו אותנו כגוף אחד. זה בטוח ישמיד לחלוטין ויסלק את הידים השחורות והרוחות הרקובות.

במהלך קבוצת לימוד פא, כאשר כל מתרגל קורא פיסקה או חלק של הרצאה, המחשבות הנכונות יהיו חזקות. שדות אנרגיה חזקים ונוסף המחשבות הנכונות של מתרגלים לא ישאירו פרצות לידיים השחורות והרוחות הרקובות. אפילו אתרי לימוד הפא והתרגול יפחידו את הרוע. זה יהפוך את השדות של המתרגלים לנקיים ושלווים, וזה יהיה קל יותר להתמקד בלימוד הפא.

הרשום למעלה הם חלק מההבנות שלנו. מתרגלים עמיתים, בבקשה הצביעו בחמלה על כל דבר שאינו הולם.