(Minghui.org)

מחנה הלימוד השישי למתרגלים צעירים התקיים בחורף 2006 למשך שלושה ימים באוניברסיטה הלאומית צ'נג-קונג בטיי-נאן. השתתפו בו כ- 90 מתרגלים מבתי ספר תיכוניים, חט"ב וקולג'. באוניברסיטת צ'נג-קונג הוקם בשנת 2000 מועדון פאלון גונג, וכל יום רביעי בשבוע מתקיים בו לימוד-פא. ביום האחרון התקיים שיתוף התנסויות, ואחד-עשר מתרגלים צעירים נשאו דברים מעל הבמה.