(Minghui.org)

(המאמר הינו גרסה מקוצרת של מאמר ארוך יותר ומפורט יותר שהופיע באתר מינג-הויי, אתר המתרגלים בסינית)

שו נא, מתרגלת מבייג'ינג, כלואה בכלא הנשים של בייג'ינג מעל לארבע שנים. שם היא סבלה ממגוון של עינויים. היא סירבה לוותר על אמונתה, למרות שהוכתה באכזריות; נכלאה בתאים קטנים; אולצה לשבת בתנוחת הלוטוס, שתי רגליה מצולבות, לפרקי זמן ממושכים; נקשרה; שינה נמנעה ממנה; הושארה בשלג, ועוד כל מיני סוגי עינויים. במהלך ארבע השנים, הרשויות בכלא הנשים בבייג'ינג לא הצליחו לאלץ את שו נא להתכחש לפאלון גונג.

הכלאי לי שיאו- נא כלא את שו נא בחדר הנמצא בבניין בן שלוש קומות שצורתו כצורת S. כל קשר עם מתרגלים אחרים ואסירים אחרים נמנע ממנה, במטרה לגרום לה להתכחש לפאלון גונג.

הגב' שו נא נולדה בשנת 1968. היא חיה באזור פאנג שאן בעיר בייג'ינג. היא ציירת בצבעי שמן. היא למדה פאלון גונג ב- 1996. בשלישי ביולי 2001 היא נעצרה על ידי מחלקת הביטחון הלאומי בבייג'ינג, באזור טונג ג'ואו. בנובמבר אותה שנה נגזרו עליה חמש שנות מאסר. למרות כל העינויים היא התמידה במחשבותיה הנכונות ופעולותיה הנכונות. היא עכשיו המתרגלת היחידה בכלא הנשים שלא עברה "טרנספורמציה" ("שינוי"). הכלא מנע ממנה את הזכות לראות את משפחתה במשך 18 חודשים עוקבים.

על פי גזר דינה, היא הייתה אמורה להשתחרר בשלישי ביולי 2006. בערך לפני שבועיים, כלא הנשים בבייג'ינג פרסם "מכרז פומבי" בנסיון לאלץ אותה לוותר על אמונתה בפאלון דאפא. הכלא טוען כי מי שיצליח להעביר את שו נא "טרנספורמציה" לפני שתקופת מאסרה תיגמר, יזכה בכבוד ובתגמולים. לי שיאו-נא, ראש מחלקה מס' 1 של הכלא, זכה במכרז והיה לראש קבוצת ה"טרנספורמציה". לי שיאו נא מוביל חמישה כלאים אחרים לנסות ולגרום לשו נא להתכחש לפאלון גונג.

אנו קוראים לכל המתרגלים לשלוח מחשבות נכונות לחסל את הגורמים המרושעים בכלא הנשים בבייג'ינג, ולתמוך במחשבות הנכונות של הגברת שו נא ובמעשיה הנכונים.