(Minghui.org)

מתרגל הפאלון דאפא מר ליו צ'אנג-לינג עבד כמהנדס במכרה הפחם צ'יו-ג'י במחוז צ'י-הא, פרובינצית שאן-דונג.

הוא נעצר ונכלא כנגד החוק פעמים אינספור בשש שנות הרדיפה שהמק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) מנהלת באכזריות מאז יולי 1999. הוא היה נתון לשטיפות מוח ונפגע פיזית ונפשית. לבסוף הוא לא הצליח לעמוד בכך ונפטר ב- 22 ביולי 2005 בגיל 56.

בחייו עבד מר ליו קשה מאד והיה אהוד מאד על חבריו לעבודה. הוא נהנה לעזור לאחרים ותמיד היה מזגו נוח.