(Minghui.org)

אנשים שאינם מתרגלים, מבייג'ינג ומפרובינצית ג'ילין, מאחלים למורה שנה חדשה מאושרת

קרובי משפחה של מתרגלי פאלון דאפא שולחים איחולים לראש השנה למורה

מאסטר לי, אני קרוב משפחה של מתרגל דאפא. אני יודע שהפאלון דאפא מיועד להציל יצורים חיים והוא הפא (חוק, עקרון, דרך) האמיתי. לעיתים קרובות אני עושה דברים בהתאם לעקרונות הדאפא ומעלה את מוסריותי. תודה לך, מאסטר לי.

כל האנשים שמבינים את האמת בפינג-ליאנג מצדיעים למאסטר לי הדגול!

אנו, היודעים את האמת, מבינים שהרדיפה נגד המתרגלים בסין אכזרית. הרבה אנשים טובים נרדפים באכזריות, והרבה איבדו את חייהם. המתרגלים מאד נחושים, אנו מעריצים אותם מעמקי לבנו. למרות שאנשים לא תמיד מבינים אותם, הם ממשיכים בהבהרת האמת שלהם ללא היסוס.

מתרגלי פאלון דאפא הם נהדרים. העולם מתברך שיש לו את מאסטר לי הדגול. אנו מאמינים שהאמת תנצח בעולם, ויום זה יגיע בקרוב. בייצגנו את כל אלו המכירים את העובדות, אנו מצדיעים למאסטר לי הדגול, האנשים היודעים את האמת, 2006.

שני ילדים שאינם מתרגלים, ליי-ליי והאן-האן, התוודעו לאחרונה לעובדות. הם הכינו את גלוית הברכה ומאחלים למאסטר לי שנה חדשה טובה

עובדים בחברה פיננסית מאחלים למאסטר שנה טובה

סיני היודע את האמת שולח איחולים כנים למאסטר לי

משפחות מתרגלים ממחוז בין שולחים למורה איחולים לראש השנה.

משפחות מתרגלים מפרובינצית ג'ילין שולחים למורה איחולים לראש השנה

תמיד תמכנו בדאפא

מתרגל ומשפחתו מאחלים למורה שנה טובה