(Minghui.org)

התמדתי בתרגול הדאפא, והמשטר הקומוניסטי רדף את בני משפחתי ולקח את חייהם של בעלי, אחותי וקרובת-משפחה מנישואים. המשטר מאשים אותי במותם, והשוטרים ממשיכים להטריד את קרובי ומנסים ללכוד אותי, אשה בת שישים.

כל מחלותי נעלמו אחרי שלושה חודשי תרגול הפאלון דאפא. כשהרדיפה החלה ביולי 1999, אמרתי בכל הזדמנות "פאלון דאפא הוא טוב, אמת חמלה וסובלנות טובים". גם שלחתי מכתבים לרשויות. עברתי רדיפה מרושעת בעצמי – מעצר המנוגד-לחוק ושטיפות מוח.

פקידי ממשל חסרי-חוק זימנו את בעלי לעיתים קרובות למשרדיהם, וניסו לאלץ אותו להכות ולהשפיל אותי כדי לאלץ אותי להפסיק לתרגל. בעלי ידע שאני אשה טובה ואם טובה, ושפאלון דאפא הוא טוב, ולא שמע להם. ברדיפתם אותו ואיומיהם הם גרמו לו התקף לב. היינו נשואים באושר עשרות שנים. מותו המם אותי. מיד לאחר מכן גם אחותי הבכורה מתה כתוצאה מהטרור של הרדיפה.

יום אחד, לאחר שפרצו לביתי והחרימו ספרי דאפא,  הכריחו את בתי ובעלה – באיומים שיאבדו את מקום עבודתם - לכפות עלי לחתום על כתבי-וויתור בהם אני מבטיחה שאפסיק לתרגל פאלון גונג.

אותם פקידי ממשל הלכו לאשתו של נכדי בעיר אחרת, קראו לה לתחנת המשטרה, הפכו את ביתה בחיפושים, והבטיחו לה שישחררו אותה אם היא רק תאשר שהיא מתרגלת. היא לא מתרגלת וגם לא רצתה לומר שקר. השוטרים פיתו את סבה וסבתה להגיע לתחנת המשטרה וכלאו את שלושתם יחד. נכדתם, שהוכתה והושפלה, הוכרחה לשלם 1500 יואן (כשלוש-ארבע משכורות חודשיות) כדי לשחרר את זוג הזקנים. הסבתא נפטרה לאחר ימים אחדים, ובעלה בדכאון עמוק.

נדדתי כחסרת בית והמשטרה חיפשה אותי אצל בתי. בתי אמרה להם: "אתם מתעלמים מרוצחים, פושעים ועסקני סמים, אבל לא עוזבים אשה בת שישים שצריכה להיות חסרת בית. אתם כבר אחראים לשלושה מקרי מוות במשפחה. אם תגעו באמי, תוכלו להיות בטוחים שאחזיר לכם כגמולכם". השוטרים עזבו בלי להוסיף מילה.