(Minghui.org)

טניה בת ה- 57, שהגיעה לכאן מביתה שבישראל, עומדת רצינית והחלטית כשהיא מחזיקה בידיה את השלט הגדול לקריאת עזרה, שעליו כתוב בסינית "SOS" עזרה למתרגלי הפאלון גונג בסין. טניה משתתפת בהפגנת התמיכה של פאלון גונג, ב- 24 וב- 25 לינואר 2006, בהחלטה של הפרלמנט האירופאי העומדת לדיון בפרלמנט האירופאי ל"גינוי הפשעים שבוצעו ועדיין מבוצעים על-ידי המשטרים הקומוניסטיים".

"אני יודעת איך חשים המשפחות והחברים של מתרגלי הפאלון גונג הנרדפים בסין", מספרת טניה, אחת מ- 60 מתרגלי הפאלון גונג שהתאספו ובאו מרחבי אירופה על מנת לעורר את תשומת הלב לפשעים המבוצעים על-ידי המשטר הקומוניסטי הסיני נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין.


רצינית והחלטית - טניה עם השלט בידיה לפני בניין הפרלמנט האירופי

מתרגל על קרש העינויים בתצוגה נגד העינויים

כרזות המושכות תשומת לב

ראיון עם מתרגל

להסביר את העובדות בפני משתתפי הפגישה

להסביר את העובדות לעוברים ושבים

"הורי מתו בשואה כשנרדפו על היותם יהודים" מספרת טניה, גדלתי ברוסיה ובה חייתי עד גיל 40. במקצועי הייתי מורה והייתי חייבת ללמד את הילדים בביה"ס את התיאוריה הקומוניסטית, זה היה דבר רגיל וכל אחד היה חייב לעשות זאת. בתקופה ההיא לא היה ברור לי כמה אכזרית ובלתי אנושית היא המפלגה הקומוניסטית, וכך דאגתי שילדים רבים יכנסו כחברים לתנועות הנוער הקומוניסטי. לאחר שהגרתי לישראל ויצא לי לקרוא את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית"  שפורסמו על-ידי ה"אפוק טיימס", התברר לי עד כמה אכזרי הוא הקומוניזם, ולכן לקחתי על עצמי לערוך נסיעה זו ולהגיע לכאן. אני יודעת כי רוסיה פולין וישראל מוכרות למשטר הקומוניסטי הסיני כלי נשק ומטוסי קרב, אסור להם לעשות זאת. עלינו לדאוג שהרוצחים הקומוניסטים לא יקבלו נשק ומטוסי קרב, זוהי סכנה לכל הארצות ולאנושות.

טניה מתרגלת כ- 6 שנים בפאלון גונג. היא לימדה פיזיקה בביה"ס עד שחלתה. כשמחלתה הגיעה לשלב סופי והרופאים לא מצאו כל תרופה עבורה, קיבלה מאחת האחיות את הספר "ג'ואן פאלון" שמחברו הוא מר לי הונג-ג'י מייסד הפאלון גונג. "האחות עזרה לי להתחיל להבין את הספר. קראתי את כל כתבי המורה לי, ולא הפסקתי לקרוא". תוך כמה שבועות החלה טניה לחוש הטבה במצבה. מאחר והייתה לאחר ניתוח, בתחילה היה קשה לה לבצע את התרגילים, אך בכל זאת ביצעה אותם. "ב- 13 במאי ביום הפאלון דאפא", מספרת טאניה בגאווה, "יכולתי כבר להשתתף עם כל המתרגלים בתרגול באתר התרגול בירושלים".

הפגנת המחאה שנערכה על-ידי הפאלון גונג לפני בניין הפרלמנט האירופאי בשטרסבורג הייתה מוצלחת. רבים מהפוליטיקאים, המבקרים והתקשורת שיצאו מבניין הפרלמנט שוחחו עם מתרגלי הפאלון גונג והביעו את אהדתם. רבים גם חתמו על העצומה הקוראת להעביר את ההחלטה לגינוי המשטרים הקומוניסטים. אחדים מהפוליטיקאים גם ספרו ששוחחו עם נציגי פאלון גונג בבניין הפרלמנט, קבלו את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", אחדים ציינו גם שיקראו אותם. אחד מברי הפרלמנט האירופאי גם התבטא ואמר בקשר לתשעת הדיונים "חומר די חריף ומפוצץ".