(Minghui.org) מחנה הריכוז סו-ג'יאה-טון והפעולות הבלתי אנושיות שלו נחשפו לאחרונה לעולם, והחקירה בעניין המחנה הזה החלה. אנחנו מבקשים את אלה שיש להם מידע לצעוד בבקשה קדימה ולספק את שמות האנשים שביצעו פשעים נגד מתרגלי פאלון גונג.

כל אלה שהשתתפו בפשעים, לא משנה היכן ינסו להסתתר, לבטח יובאו לדין.

אגודת הפאלון דאפא

10 במארס 2006