בחודש מרץ הועברו סדנאות למספר כיתות באשכול פיס רמלה. הוסברו להם עקרונות הטיפוח ועקרונות היקום, והם למדו את התרגול בקצרה.

ramle2s