(Minghui.org)

ב- 15 במרץ 2006, מתרגלים ערכו פעילות ב"מרכז העיר בודפשט" כדי לחשוף את מעצרם הבלתי חוקי של מתרגלי פאלון גונג על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) במחנה הריכוז הסודי סו-ג'יאה-טון, שברגע נתון אחד הוחזקו בו יותר מששת אלפים מתרגלים. האיברים הפנימיים מוצאים מגופם של מהמתרגלים בעודם בחיים ולאחר מכן שורפים את הגופות.

מזג האוויר בבודפשט היה אמנם קר, אך זה לא מנע מהאנשים לעצור ולהתבונן בלוחות התצוגה ולגלות את האמת. היו כמה אנשים שלא היה להם זמן לעצור, אך כיוון שלא רצו לפספס את ההזדמנות, לקחו אתם עלון. אנשים רבים נותרו מזועזעים ומלאי אהדה לאחר שקראו אודות מחנה הריכוז סו-ג'יאה-טון ועל הדרך האכזרית בה מוציאים איברים ממתרגלי פאלון גונג, המאמינים באמת, בחמלה ובסובלנות. הם חתמו ברצון על עצומה המגנה את פעולותיה הברבריות של המק"ס ותומכת בסיום הרדיפה הנוראית הזו.


אנשים עוצרים להתבונן בלוחות התצוגה כדי ללמוד את האמת

כשהמתרגלים יצאו מהפארק בתום הפעילות, שני גברים צעירים מיהרו אליהם כדי להביע את תמיכתם ושאלו אם הם עדיין יכולים לחתום על העצומה. הפעולות הברבריות של המק"ס זעזעו את העולם כולו. אנשים רבים אמרו כי אלוהים יעניש מעשה מרושע שכזה. יום מותה של המק"ס המרושעת אינו רחוק.