(Minghui.org)

(מובאות)

ב- 19-21 במרץ 2006 מתרגלי פאלון גונג בניו זילנד קיימו משמרת שביתות רעב ברחוב ההומה ביותר במרכז העיר אוקלנד, במחאה על הזוועות האכזריות של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), שהקימה מחנה מוות סודי הקרוי סו-ג'יא-טון, כדי לקצור איברים של מתרגלי פאלון גונג למטרות רווח. חבר הפרלמנט במפלגת הירוקים המקומית, קית' לוק, הגיע למקום כדי לתמוך במחאת מתרגלי הפאלון גונג ולחתום על העצומה.

במהלך 48 שעות למעלה מ- 2,000 אנשים חתמו על העצומה כדי להביע את תמיכתם. כמה מתרגלים נשארו במשך שני לילות ב"כיכר אוטיאה" כדי להמשיך ולקיים את שביתת הרעב.

 

מתרגלי פאלון גונג מספרים לתושבים המקומיים את החדשות המזעזעות שנחשפו לאחרונה בפני העולם

אישה סינית נחמדה לא רצתה תחילה להאמין לדברים אולם, לאחר שמתרגלי הפאלון גונג הסבירו לה את הנושא לעומק היא ובתה ביקשו מהמתרגלים לסייע להן לפרוש מה"חלוצים הצעירים" (ארגון של המק"ס).

צעיר מערבי שתכנן לנסוע ולטייל בסין החליט לוותר על הנסיעה לאחר שראה ושמע על המקרה הטרגי.

רופא שעבר בסביבה וקרא את העלונים להבהרת האמת [1] חתם מיד על העצומה ואמר כי החדשות המזעזעות האלו צריכות להופיע בעמוד הראשי בכל התקשורת המערבית. הוא הוסיף כי אם לא היה רואה את התמונות שהציגו המתרגלים, לא היה מאמין למשמע הדברים. בתמונות נראה מתרגל שהוכה למוות במחנה העבודה, המוכיחות כי איבריו הפנימיים נקצרו ללא רחמים וכי עורו נתפר לאחר מעשה.

אנשים רבים שנקרו למקום הופתעו לגלות אודות התקרית המזעזעת וחתמו על עצומה המגנה את הזוועות והביעו תמיכה במתרגלים. כמה מהם אף רצו לקחת עמם עצומות כדי להחתים את חבריהם.

מתרגלים אמרו כי הזוועות הנוראיות והבלתי אנושיות האלה שביצעה המק"ס הן החרפה הגדולה ביותר לציביליזציה המודרנית, שפוגעות באנושות ובמוסר. על כל מדינה, ממשל, ארגון ואדם בעלי מוסר להתנגד נחרצות לעריצות המק"ס.