(Minghui.org)

מר גווידו טסטנהוי, חבר הפרלמנט הבלגי, הגיש שאילתא לשר החוץ הבלגי בנושא מעצרם של מתרגלי פאלון גונג במחנה הריכוז סו-ג'יאה-טון. להלן מה שציין מר טסטנהוי:

מהאתר ההולנדי של פאלון גונג ניתן ללמוד שדרך התרגול של פאלון גונג יכולה לשפר את בריאות הגוף והנפש. פאלון גונג הועברה מזמנים פרהיסטוריים בסין ולכן יש לה היסטוריה ארוכה. היא כוללת תרגילים עם תנועות איטיות ורכות כמו גם מדיטציה בישיבה. החלק החשוב ביותר של תרגול הפאלון גונג הוא ללמוד את תכונות היקום אמת, חמלה וסובלנות. יש יותר ממאה מיליון מתרגלי פאלון גונג בסין ובמדינות אחרות בעולם.

למרות זאת, מתרגלי פאלון גונג כולל הילדים שבהם, סובלים עתה מרדיפה אכזרית בסין הנשלטת על ידי משטר  קומוניסטי. מקרים רבים של עינויים, מעצרים, אונס ועבודה בכפייה ידועים בעולם. הרדיפה השיטתית של מתרגלי הפאלון גונג בסין הייתה יוזמת הנשיא לשעבר ג'יאנג זמין ביולי 1999. מאז הוגשו במספר מדינות תביעות נגד רצח-עם ועינויים של מתרגלי הפאלון גונג.

ביום ד', 8 במרץ, מרכז המידע האירופאי של הפאלון גונג קיבל מידע מזעזע מעיתונאי סיני שעבד במשך שנים עבור התקשורת הסינית מעבר לים. התקבל מידע על מחנה ריכוז שהוקם בעיר שן-יאנג בפרובינצית ליאו-נינג, שם נעצרים מתרגלי פאלון גונג. זמן קצר לפני גילוי מידע זה, התפרסם הדו"ח השנתי של משרד החוץ האמריקאי על מצב זכויות האדם בעולם, ובו צוין על הרדיפה המתמשכת והשיטתית של מתרגלי הפאלון גונג בסין.

המידע על מחנה הריכוז בשן-יאנג התגלה דרך קולו המוקלט של סוכן מודיעין סיני. זהו החלק הראשון המתפרסם של מידע הודות מחנה הריכוז הסודי הזה. נאמר שיותר מ- 6000 מתרגלי פאלון גונג נעצרו והוערו למחנה הריכוז, ואף אחד עד היום הזה לא יצא ממנו חי. על פי מקורות המידע, ישנו במקום כבשן ומספר עצום של רופאים עובדים בו, דבר המשקף רצח של העצורים על מנת להוציא את איבריהם הפנימיים ולמכור אותם ברווח כספי גדול. מחנה הריכוז ממוקם באזור סו-ג'יאה-טון של העיר שן-יאנג, ומזוהה לכן כמחנה ריכוז סו-ג'יאה-טון. המחנה מוקף קיר בגובה שלושה מטר. מעל הקיר ישנו תיל דוקרני מחושמל וסבוך. המחנה שמור היטב ובסודיות. העצורים במחנה הם מתרגלי הפאלון גונג שנחטפו מאזורי צפון מזרח ומרכז סין.

לכן שאלותיי הן: האם הרשויות הבלגיות ערות לרדיפה השיטתית של מתרגלי הפאלון גונג בסין? האם הרשויות הבלגיות יודעות על מחנה הריכוז סו-ג'יאה-טון. האם בלגיה מתכוונת לדרוש חקירה בינלאומית, ומה יכולה בלגיה לעשות על מנת לתמוך בזכויות האדם בסין?