(Minghui.org)

 

מתרגלים פרשו כרזות על הגשר

חושפים את העובדות לסטודנטים סינים

"המשחקים של חבר המדינות העצמאיות" ה- 18 במספר נערכו ב- 15-26 במרץ במלבורן. המשחקים הם אירוע הספורט הבין-לאומי השני בגודלו אחרי האולימפיאדה, וכשלושה מיליון אנשים משבעים ושתיים מדינות מכל רחבי העולם מגיעים לעיר כדי לצפות במשחקים. מתרגלים במלבורן ניצלו את ההזדמנות לערוך אירועים שונים כדי להציג את הפאלון דאפא ולחשוף את הזוועות שביצע המשטר הקומוניסטי ברדיפתו את הפאלון גונג. אירועים אלה זכו לתמיכה ממתרגלים ממחוזות אחרים וגם מטייוואן.

ב- 17 במרץ בבוקר, באזור העיר התחתית הצפוף וההומה סביב "כיכר העיר", מתרגלים תלו פוסטרים, חילקו לציבור חומר כתוב להבהרת האמת והדגימו את התרגילים. תיירים רבים עצרו וקראו בתשומת לב את הפוסטרים ואת הכרזות. כמה מהם סיפרו כי שמעו על הפאלון גונג לפני זמן רב, וידעו כי מאות אלפי מתרגלים נרדפו ועונו בסין, אך הם בכל זאת נדהמו לשמוע על מחנה הריכוז סו-ג'יא-טון. אנשים שלא שמעו מעולם על הפאלון גונג וצפו בתרגילים היפים וההרמוניים כעסו לאחר ששמעו על הזוועות המזעזעות שביצע המשטר הקומוניסטי הסיני.

סטודנט סיני התקשה להאמין לכל הדברים שנאמרו לגבי מחנה הריכוז. מתרגלים הסבירו לו על כל הפשעים שביצע המשטר הקומוניסטי הסיני מאז עלתה המפלגה הקומוניסטית לשלטון, כולל רצח של 80 מיליון אנשים סינים ופברוק מקרה ה"ההצתה העצמית" בטיאננמן. הם גם דיברו על הטבע צמא הדם והבלתי אנושי של המפלגה הקומוניסטית הסינית ונתנו לו ספר של "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" [1]. הוא הרצין, נד בראשו בכבוד ולקח את הספר.

 

תיירים לומדים את האמת

הבהרת האמת בפארק

 

תיירים מתבוננים בתמונות

 

               תיירים חותמים על עצומה התומכת בפאלון דאפא

אנשים התרגשו וחתמו כולם על העצומה המגנה את הרדיפה. כיוון שאנשים רבים כל כך רצו לחתום על העצומה, הם הסתדרו בטור באופן ספונטני והמתינו לתורם. כמה אנשים צעירים שלמדו את התרגילים בעניין רב וחתמו על העצומה, ביקשו לחתום גם בשם הוריהם. אחת מקבוצת הצעירים הבטיחה ליידע אנשים נוספים לגבי הנושא ולהחתימם על עצומות שלקחה איתה ולאחר מכן עזבה בדמעות. אנשים הקפידו לשמור על החומר הכתוב שקיבלו ובכל הרחוב כולו לא נזרק אפילו עלון אחד.

החתימות על העצומה נמשכו עד הלילה ואנשים נוספים המשיכו להמתין בתור כדי לחתום. אנשים לא מעטים שאלו היכן הם יכולים ללמוד את הפאלון גונג. שני ילדים קטנים ביקשו ללמוד את המדיטציה בישיבה, סירבו להיענות להוריהם להמשיך בדרכם ולחזור מאוחר יותר, ונשארו ללמוד את התרגיל.

מתרגלים עדיין נמצאים במקום במשך הלילה

תיירים מתבוננים בכרזות ובפוסטרים