(Minghui.org)

זוהי הודעה דחופה מהארגון העולמי לחקירת הרדיפה נגד פאלון גונג (WOIPFG) --- המיועדת להפצה מיידית לאגפים והסוכנויות המיוחסים לנושא, בהתייחסות לעליית קצב השתלת האיברים בבית החולים הראשון של טיאן-ג'ין בסוף חודש מרץ 2006. אלו הממשיכים לבצע פשעים לאחר קבלת הודעה זו, צריכים לקחת בחשבון כי יהיו תחת עיניים פקוחות וניטור בכל מקום בעולם.

לפי מקורות יודעי דבר ומהימנים, ביצע סגל בית החולים הראשי הראשון של טיאן-ג'ין (המוכר גם בשם "מרכז השתלות האיברים של המזרח הרחוק") ניתוחי השתלות כבד וכליות בקצב דרמתי מוגבר בסוף חודש מרץ 2006. הניתוחים בוצעו תמיד בלילה. חדרי הניתוח ממוקמים בקומות ה-11 וה-12. חדרי הניטור ממוקמים בקומה השישית, חדרי הפציינטים ממוקמים בקומה הרביעית והשביעית. החולים המצפים להשתלת האיברים ממתינים בבתי מלון אחדים בעיר טיאן-ג'ין כולל מלון הואה-שיאה (בקומות השלישית, הרביעית, החמישית והשישית) ומלון טיאן-צאי (בקומות 24 ו- 25).

הארגון העולמי לחקירת רדיפת פאלון גונג בוחן בתשומת לב מרבית את נושא ההשתלות והוציא בדחיפות הודעה זו לפרסום:

לאחר הגילוי שמחנה הריכוז סו-ג'יאה-טון-ג  מוציא ומוכר איברים מגופם של מתרגלי פאלון גונג בעבור בצע כסף, וגילוי קיומו של בנק ענק של איברי בני אדם בסין - העבירה המפלגה הקומוניסטית הסינית מייד חוק האוסר מכירת איברים של בני אדם. יחד עם זאת, דחתה המפלגה הקומוניסטית הסינית את ביצוע החוק לראשון ביולי 2006. יש בסיס לסברה כי המפלגה הקומוניסטית הסינית תרצח עדים ותשמיד כל הוכחה עד לתאריך זה. בתקופה קריטית זו הגביר פתאום סגל בית החולים הראשי הראשון של טיאן-ג'ין, את קצב ניתוחי השתלות הכבד והכליות שבוצעו. העיתוי, המהירות, וכמות ניתוחי השתלת האיברים, כל זה יחד מעורר חשדות כבדים.

לפי תקנות שאומצו על ידי בתי החולים ברחבי העולם, חייב להיות מידע שלם ומפורט על כל תורם, ומידע זה חייב להיות זמין לגבי כל מקרה השתלה. המידע חייב לכלול את מין התורם כמו גם גילו, כתובתו, מקצועו, סיבת המוות, קביעת המצב הפיזי מיד לאחר המוות, סוג הדם, מצב בריאותי והצהרה חוקית הרשומה על ידי נוטריון ובה הסכמה של התורם לתרום את איבריו.

הארגון העולמי לחקירת רדיפת מתרגלי פאלון גונג בוחן בתשומת לב כל מקרה של השתלה שבוצע בבית החולים הראשי הראשון בטיאן-ג'ין, ובמיוחד ניתוחים שבוצעו לאחר שהארגון העולמי לחקירת רדיפת פאלון חשף את  מחנה הריכוז סו-ג'יאה-טון. אנשים שהיו אחראים או לקחו חלק ישיר בניתוחים וכן אנשים שסיפקו או קנו איברים - כולם הם מטרה ראשונית של החקירות. אנשים המעורבים בניתוחי ההשתלות שבהם הפרטים האישיים אודות התורמים אינם שלמים או מזויפים, יוכנסו לרשימה כחשודים ברצח ויועמדו לדין.

יחידות מנהליות ואנשים האחראים לגניבת האיברים מאנשים חיים הם:

מרכז השתלות האיברים האוריינטלי

המנהל: שן ג'ונג-יאנג

צוות השתלת הכבד: ג'וּ  ג'י-ג'יון, ג'נג הונג, דנג יונג-לין, פאן צ'נג, ג'אנג ג'יאן-ג'יון, ג'אנג יא-מין, ג'יאנג וון-טאו, גאו ווי, לי יאן-ג'יון, ג'אנג צ'יון-שנג, ג'אנג וון-הווי, ג'אנג ווי-יֵה, וואנג זי-פא, זאנג יון-ג'ין, ג'או לאי-יואן.

צוות השתלת הכליות: סונג וון-לי, וואנג ג'י-פינג, צ'ון-פאי, ליו האנג.

צוות השתלת הקרניות: ג'אנג רווי,

יחידת טיפול נמרץ של השתלת האיברים: ליו יי-הה, סון לי-ינג, יו לי-שין, וואנג יו.

מרכז Super-sonic: טאנג ינג.

חוקי השמים לא יסבלו את הפשעים הבלתי אנושיים שביצעה המפלגה הקומוניסטית הסינית בקצירת איברים מבני אדם חיים. אנו פונים לכל בני האדם טובי הלב, כולל העובדים בתחום הרפואה, לעבוד יחד אתנו במעקב והשגחה על פושעים אלה.

אנו פונים לכל אדם המעורב בדרך כלשהי בפעילויות נתעבות אלה, של גניבת ומכירת איברים של מתרגלי פאלון גונג חיים: הארגון העולמי לחקירת רדיפת מתרגלי פאלון גונג יאתר כל אחד ואחד מכם. לא משנה כמה זמן זה ייקח ולא משנה לאיזה מרחקים נצטרך להגיע בחיפושים. כל אחד ואחד מכם ייחשף ועמוד לדין.