(Minghui.org)

המחלקה להשתלת כליה ודיאליזה של פרובינצית שאנשי היא האגף השני של בית החולים של העם, שגם נקרא בית החולים המקצועי הפרובינציאלי אשר הוקם לפני מספר שנים.

האגף השני של בית החולים של העם בפרובינצית שאנשיהכתובת היא רחוב קוצ'ואן המערבי, טאי-יואן, פרובינצית שאנשי – 030012

במרכז 50 מיטות. 45 היו תפוסות ביום הביקור בו ב-9 בחודש אפריל 2006. מקור מתוך המפלגה הקומוניסטית הסינית מסר שהמרכז מבצע מעל ל- 100 השתלות כליה מדי שנה. נאמר שהכליות מגיעות מרחבי המדינה כולה. למרבה הפלא ההוצאות להורג המבוצעות מדי שנה בעיר טאי-יואן הם בין 10 ל- 20 מקרים. המרכז משלם עבור כליה 30,000 יואן. המחיר שעל החולה לשלם הוא 70,000 יואן לכליה. בכניסה לבית החולים רשום בבירור: "הוקם לפני 10 שנים... מספר השתלות כליה שבוצעו הן מעל ל- 500 בסוף שנת 2004... בית החולים בין ה- 20 המובילים בתחום זה בסין".

מחנה העבודה בכפייה שינדיאן בעיר טאי-יואן

בית הלוויות יונג אן, ליד מחנה העבודה בכפייה שינדיאן בעיר טאי-יואן הוקם ב- 10 השנים האחרונות.

בגלל שתרגלתי בחריצות פאלון גונג, נעצרתי שלא כחוק במחנה העבודה בכפייה שינדיאן בעיר טאי-יואן בין השנים 2001 – 2002, תקופה בה הייתי עד פעמיים להוצאה להורג על ידי סוכנים של המפלגה הקומוניסטית המרושעת. יום אחד לפני ההוצאה להורג, הנדונים למוות קיבלו זריקה.

על פי עובדים במשרפה של יונג אן ותושבים המתגוררים בקרבת מקום, הדלת של משרפת יונג אן נשאה את הכתובת הבאה: "מרכז להדרכה של המשטרה המשפטית של בית המשפט של העם בעיר  טאי-יואן". שם האנשים מבצעים את ההוצאות להורג על פי הרשאת בית המשפט. העובדים של המרכז לדיאליזה והשתלות הולכים למקום ההוצאה להורג כדי לקצור את האברים להשתלה. הכניסות המערבית והצפונית של המרכז להדרכה פונות לרחוב, אבל הם נעולות היטב. אם מישהו עומד בנקודה שהיא גבוהה יותר מבית הלוויות יונג אן הוא יוכל להבחין כניסה בפינה הדרום מזרחית, אבל לא ניתן לראות את הדרך המובילה. אנשים הולכים מסביב בתוך הבניין שם חונים אוטובוסים גדולים. אבל אם מישהו מביט מהרחוב, נראה כאילו אין אף אחד מאחורי הקירות הגבוהים.

בשנים האחרונות, כמה אלפי מתרגלי פאלון גונג נעצרו שלא כחוק במחנה העבודה בכפייה שינדיאן, בשתי המחנות לגברים ולנשים. ידוע כי מתרגלים  אחדים הוכו למוות. יתכן שחלק נעדרים בשל העברה מהמחנה.

מתרגל לי הויוון כבן 30, עובד במחלקה למכרות יאנגשאן בפרובינציה שאנשי מת ב- 26 בפברואר 2003 כתוצאה מהרדיפה על ידי מתעללים ממחנה העבודה בכפייה שינדיאן.

בשל מגבלת זמן, אני ממציא את מספרי הטלפונים והכתובות  לקורא שיוכל לחקור ולשאול.

כתובת  ולטלפונים באנגלית: No. 2 People's Hospital in Shanxi Province, also called the Province Occupational Disease Hospital 39 Kouzhuang West Road, Taiyuan City, Shanxi Province, Postal Code 030012 Telephone (add country code 86 and area code 351 before the numbers) Administration office: 7241735 Clinic: 7243851 Medical affairs section: 7238085 Kidney Transplantation and Dialysis Center: 7553009, 7242464 Yong An Funeral Home in Taiyuan City, Yong An Yuan (Xin Dian of Taiyuan City): 3935816, 3935819