(Minghui.org)

אחרי הכישלון בניסיון להרשיע את המתרגל פאן ג'י-ג'ון בעת המשפט הציבורי שלו בחדר הישיבות של בית המשפט ברובע פודונג שבשנחאי ב- 3 במרץ, בית המשפט דן בחשאי את פאן ג'י-ג'ון לשבע שנות מאסר ב- 10 מרץ 2006.

המתרגל פאן ג'י-ג'ון נולד בעיר ג'יאו-ג'ואו בפרובינציית שאן-דונג, הוא בעל תואר מאסטר מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת שנחאי, ושכיר בבית החולים המזרחי בשנחאי. הוא נעצר באופן בלתי חוקי ונשלח למחנה לעבודה בכפייה בשל היותו מתרגל פאלון גונג. בערך בחצות הלילה ב- 11 ביולי 2005, הוא נעצר באופן בלתי חוקי, כששהה בביתו, על ידי פקידים מהמחלקה להגנה של הביטחון הלאומי של סניף המשטרה ברובע החדש בפודונג, והוחזק במאסר מעל לשמונה חודשים. בשל חוסר בראיות, בית המשפט לא יכול היה לנהל משפט נגד פאן ג'י-ג'ון אף כי ניסו מספר פעמים לעשות זאת. כאשר התחילו סוף סוף במשפט ב- 3 מרץ 2006, פנייתו הצודקת התירה את עובדי בית המשפט מוכי אלם.

בפתח דבריו בעת נאום ההגנה שלו אמר פאן ג'י-ג'ון, "פאלון דאפא מופץ בכמעט 80 מדינות סביב העולם, ולא היו השפעות גרועות בשום מדינה או חברה, רק תועלת. טיפוח של 'אמת-חמלה- סובלנות'  מוביל באופן טבעי את האנשים לרמה גבוהה יותר של מוסר. כל אחד משיג תועלת גופנית ונפשית". אז החל להסביר את האמת על ההצתה העצמית באירוע בכיכר טיאננמן, והציע לשופטים להשיג עותק של "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" כדי לקרוא אותו, כך שיוכלו ללמוד כיצד העם רומה ונרדף על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). כאשר שמעו זאת, השופטים כל כך פחדו, שהם ניסו להניע את פאן ג'י-ג'ון  מלהמשיך, אך לא יכלו למנוע ממנו להוסיף: "יש לי עוד דבר אחד לומר, לא עשיתי דבר שמזיק לעם או למדינה, לא ביצעתי שום פשע!"

שופטי המק"ס לא יכלו למצוא עילה לפסיקת דין נגדו, אז הם דחו את המשפט לסוף מרץ. ולבסוף, ב- 10 במרץ, המרושעים פסקו שפאן ג'י-ג'ון אשם.

אחראים למשפט: שופט ראשי: צאו גאנג-יי שופטים: שי יאו-הוי, וואנג מיי-לינג הטלפון של בית המשפט הוא" 021-38794518 קצרני בית המשפט: שו יי , ו- לי (קו פנימי 11072)