(Minghui.org)

סוהרים במחנה לעבודה בכפייה לנשים וואנג-צון, בעיר זיבו, פרובינצית שאן דונג, ממלאים באופן פעיל אחרי הוראות משטרו של ג'יאנג ברדיפת המתרגלים. ג'או לילי, ג'או וון-הווי, וסונג לי-ג'ואן הם בין הסוהרים שמשתתפים ישירות ברדיפה של המתרגלות. המסופר להלן הוא רק חלק ממה שהייתי עדה לו במחנה זה לעבודה בכפייה.

גברת צ'נג איי-יון היא מתרגלת מהעיר גאומי. היא נשלחה למחנה לעבודה לקראת סוף שנת 2003. בגלל שהתנגדה באופן חזק מאוד לשטיפות המוח, תלו אותה בשני פרקי הידיים, שהיו כפותות באזיקים, למשך שבעה ימים שלמים, במשך הזמן הזה הסוהרים לא הרשו לה לישון, לאכול, או לשתות מים.

במהלך תקופת המעצר בת השנתיים שלה במחנה, היא הועברה לבידוד שלוש פעמים, כל פעם לשלושה חודשים. הסוהרים כפו עליה שעות נוספות של עבודה קשה. אם היא לא סיימה את המכסה, הסוהרים לא נתנו לה לאכול. כאשר הם כן נתנו לה משהו לאכול, האוכל היה קר ובכמות קטנה מאוד. כמה ימים היא לא קיבלה דבר לאכול בכלל. היא רזתה באופן קיצוני ונחלשה.

גברת וואנג גוי-פאנג היא מתרגלת מהעיר צ'ינג-ג'ואו. בגלל שהתנגדה לרדיפה, הסוהרים הכריחו אותה לעמוד במשך יותר מעשרים יום. רגליה וכפות רגליה הפכו נפוחים והיא לא יכלה לעמוד בלי תזוזה. הסוהרים הסיתו אסירות כדי שישגיחו עליה כל אחת בתורה, ימנעו ממנה שינה ויכו אותה בתדירות. ב- 13 בנובמבר, 2005, ארבע או חמש אסירות הפשיטו אותה והיכו ובעטו בה. הן דקרו אותה במחטים, פתחו את החלון והדלת, ועזבו אותה רועדת מקור מול החלון. יש עוד הרבה מתרגלות כמו גברת וואנג שעוברות אותו עינוי.

[הערת המערכת: רשויות המשטר הקומוניסטי מסיתות אסירים פליליים להשתתף בעינוי מתרגלי פאלון גונג, ומתגמלות אותם בקיצור מאסר. כך הרשויות "זוכות" לשיתוף פעולה מלא בהתעללות במתרגלים בכל שעות היום והלילה]

גברת ג'יא צווי-צ'ין היא מתרגלת מהעיר צ'י-שיאה. היא נשלחה למחנה לעבודה בכפייה בסוף שנת 2004. בגלל שהתנגדה לרדיפה, הסוהרים הכריחו אותה לעמוד לפרק זמן ממושך ומנעו ממנה לישון או לנוח. היא נאלצה להרטיב במכנסיים. הסוהרים גם הסיתו אסירות כדי שישגיחו עליה ויעליבו אותה. כמה אסירות כתבו את שמו של המורה על דף, הניחו אותו מתחת לרגליה ואמרו לה לדרוך על זה. היא סירבה והן היכו אותה. אחרי שבועות של עינויים, רגליה היו כל כך נפוחות עד שהיא לא יכלה להכניס אותן לנעליה. היא לא יכלה אפילו לעמוד. האסירות גם כפתו אותה לצינור חימום וקשרו את רגליה עם חבלים. כתוצאה מכך, צינורות החימום שרפו את ידיה.

גברת ג'יאנג צווי היא מתרגלת מהעיר ווי-האי. בשל רדיפה ממושכת, גם מוחה וגם גופה עברו טראומה. גפיה נחלשו והיא נהייתה מאוד איטית. בבוקר של ה- 13 באוגוסט, 2005, היא צעקה, "פאלון דאפא הוא טוב!" הסוהרים סתמו את פיה, גררו אותה למרתף, ותלו אותה למשך כמה ימים בחשיכה. היא הוכתה ע"י משוגעים עד לסף מוות. היא איבדה כל תחושה בגפיה.

המסופר לעיל מתייחס למתרגלות שעדיין מעונות.