(Minghui.org)

מר פנג יי-ליו, תושב מחוז פאן פרובינציית גווי-ג'ואו, נרדף בפלוגה השנייה של הבריגדה החמישית במחנה העבודה בכפייה ג'ונג-בא על ידי הסוהר שו פא-יואן. ב- 31 במאי 2005, לאחר שמר פנג מילא הצהרה בו כתב כי הוא ימשיך לתרגל פאלון גונג, נקשר בחבלים ונשלח למחרת היום לחדר ה"כיבוש". הוא עונה עד בוקר יום ה-2 ביוני, כאשר יתר העצורים נעמדו למסדר לבדיקת לוח התורנויות. זעקותיו נשמעו בכל שטח הפלוגה. כדי לנסות ולעצור את השומרים, כל מתרגלי הפאלון גונג אמרו יחד באותו הזמן "אל תכו אנשים". מתרגלים מהפלוגה השנייה פרצו לחדר ה"כיבוש" והצילו את מר פנג. אך לאחר מכן הוא הוחזר לאותו החדר הוכה ועונה. הוא נפגע ונפצע בראשו בצורה חמורה, הוא נפצע פציעה שדיממה קשות באורך כ- 7.5 ס"מ. הוא נשלח לאחר מכן לחיל המצב , שם עונה באופן שוטף במשך 50 יום.

מר טיאן ג'ונג-פו כתב הצהרה כי הוא ממשיך לתרגל פאלון גונג, את ההצהרה קבל הואנג גאן, מפקד הפלוגה השלישית. ההצהרה נמסרה לידי שו פא-יואן סגן מפקד הבריגדה, וב- 23 בדצמבר 2003, נשלח טיאן להתענות בפלוגה השנייה. שו פא-יואן הכניס את מר טיאן לחדר ה"כיבוש" והסית את האסירים המכורים לסמים ושותפיו לחדר צ'ן בין-בין ווואנג ג'יאן לענותו. השניים לא נתנו למר טיאן להשתמש בשירותים. כאשר טיאן לא החזיק מעמד והרטיב את מכנסיו ואת הרצפה, הם הכריחו אותו להוריד את מכנסיו וליבש ולנגב אתם את הרצפה. הם גם אילצו אותו לנקות בשמיכה שלו. אחר כך הם אילצו את מר טיאן לשבת באותה תנוחה, ישיבה שפופה, במשך תקופת זמן ארוכה מאד. בגלל שהתנגד לעינויים, האסירים דחפו ולחצו אותו לרצפה, דרכו עם מגפיהם הכבדות על אצבעות רגליו ועל הצד האחורי של רגליו. אסירים אחדים בעטו בו מכל הכיוונים, חזור ושוב בחלק האחורי של שוקיו, והצליפו עם סנדלי פלסטיק על כפות רגליו, כשהם גורמים לו פציעות ונפיחויות בכפות ואצבעות רגליו.

כשמר טיאן עדיין סירב להפסיק לתרגל פאלון גונג, האסירים קשרו את שערותיו לצוהר החלון, כשאין לו אפשרות לעמוד או להשתופף, החדירו מחטי פלדה לאצבעותיו האמצעיות ואצבעות הקמיצה, וכתוצאה מכך גרמו לזיהום מוגלתי ועיוות אצבעותיו האמצעיות. במחטי הפלדה השתמשו לנקב את גבו ואת רגליו וכך ניקבו עורק ראשי ברגלו. הדם שפרץ הרטיב לחלוטין את שלושת שכבות מכנסיו של מר טיאן.

כשהם משתמשים בוו מתכת גדול, האסירים היכו את ראשו עד שזב דם. סוגי העינויים האחרים שהם עינו אותו היו עוד יותר אכזריים. הם היכו בחזהו וצלעותיו כשהם גורמים לו להיאבק כדי לנשום ובסופו של דבר הוא התעלף. הם שפכו מים קרים על פניו כדי לעוררו. למרות הכל מר טיאן סירב לשתף אתם פעולה, וסירב להפסיק לתרגל פאלון גונג. העינויים נמשכו עד 3 אחה"צ למחרת היום.

26 במרץ 2006