(Minghui.org)

הואיל ומאז חודש מרץ 2006 צפו הוכחות רבות החושפות את מחנה הריכוז הסודי באזור סו-ג'יא-טון בעיר שן-יאנג, מחוז ליאו-נינג. שם כלאה המפלגה הקומוניסטית הסינית אלפי מתרגלי פאלון גונג במטרה לקצור את אבריהם בעודם בחיים עבור רווח, ולאחר זאת שרפו את גופם כדי למחוק כל הוכחה למעשים אלו. עדויות נוספות מציינות כי ישנם 36 מחנות ריכוז כאלה בסין.

הואיל ועדים ובני משפחות העדים הצהירו כי, איברי רבים ממתרגלי הפאלון גונג נגנבו לאחר שעונו למוות, ולמשפחות נמסר אפר ממקורות בלתי ידועים לאחר שגוויות המתרגלים נשרפו בסודיות במשרפות, בלי הודעה כלשהי למשפחות או מתן אפשרות לבדיקת הגופות.

הואיל ופאלון גונג נרדפת מאז ה- 29 ביולי 1999 במערכה של רצח-עם, תחת מחסום מודיעין חמור, ואומתו 2857 מקרים של של מתרגלי פאלון גונג שעונו עד מוות.

הואיל ומתרגלי/ות פאלון גונג עונו באכזריות, ונתנו להם בכוח תרופות גורמות נזק לעצבים, עברו התעללות מינית או אונס, ומקום הימצאותם נשמר בסודיות לאחר מעצרם הבלתי חוקי.

הואיל ובשבע השנים האחרונות ניסתה המפלגה הקומוניסטית הסינית, בכל האמצעים העומדים ברשותה להשמיד באופן כולל את האינפורמציה אודות הרדיפה, פיברקה שקרים כולל "אירוע ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן", לבתה שנאה, ופיתתה את העולם ברווחים מסחריים ופיננסיים, כשהיא גורמת לאנשים רבים ללכת שולל ולהתעלם ולבטל את הרדיפה ואפילו לעזור לעושי הרעה.

הואיל ועל ידי חשיפת מחנה הריכוז סו-ג'יא-טון, הוכח לקהילייה הבין-לאומית, כי בשבע השנים שחלפו, כל העובדות שמתרגלי הפאלון דאפא חשפו אודות הרדיפה תחת הקרבה עצומה הנם רק חלק קטן מכל התמונה הכוללת. כקורבנות ישירים של הרדיפה הזאת, כדי לחקור את האמת בצורה מושלמת, ולעצור את הרדיפה בדחיפות, הכרח הוא עבור ארגוני פאלון גונג מחוץ לסין לחקור את המצב בסין.

הואיל והמפלגה הקומוניסטית הסינית הכחישה את קיום מחנה הריכוז סו-ג'יאה-טון, והצהירה שהקהילייה הבין לאומית רשאית לבוא לסין כדי לערוך חקירה בקשר למחנה זה.

הואיל והידיעות שהתקבלו מצביעות על כך שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מתכוננת להשמיד את ההוכחות לפשעיה, מה שהופך את המצב לדחוף ביותר, היות וזה כרוך בחיי עדים ומתרגלי פאלון גונג רבים.

הואיל ורדיפת פאלון גונג על-ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית מעוררת דאגה רבה בצורה נרחבת בממשלות רבות, בארגונים, ובאנשים רבים, והקריאות לחקירה והעמדת הרוצחים לדין צדק מתחזקות ונעשות רמות יותר, לקהילייה הבין לאומית יש אחריות שאין להתכחש לה לנקיטת פעולה לחקירה יסודית ועמוקה ולהבאת הרוצחים למשפט.

החל מהיום אנחנו מקימים "קואליציה לחקירת הרדיפה של פאלון גונג בסין (CIPFG)", ואנחנו מזמינים את כל הארגונים הבין-לאומיים הקשורים לנושא, את סוכנויות המדינות והתקשורת, להצטרף אלינו בדרישה להיכנס לסין ולנהל חקירה עצמאית, ישירה, חופשייה מהתערבות, כדי לאסוף ולגבות עדויות, ובדיקה אמיתית ומעמיקה על רדיפת פאלון גונג, כולל מחנה הריכוז סו-ג'יאה-טון ומחנות ריכוז סודיים אחרים הממוקמים במקומות אחרים.

כיוזמה של קואליציה זו, אגודת פאלון גונג ורשת קלירוויסדום (Clearwisdom net) קוראת לכל האנשים טובי הלב ובעלי מצפון לתת לקואליציה זו את עזרתכם ואת תמיכתכם המוסרית. לאפשר את חשיפת העובדות וההוכחות של רדיפה זו מוקדם ככל האפשר, כך שרדיפה אכזרית זו הנמשכת כבר קרוב לשבע שנים תגיע לסיומה.

הקואליציה לחקירת הרדיפה של פאלון גונג בסין (CIPFG). 4 באפריל 2006