(Minghui.org)

תקציר:

מתרגלי הפאלון גונג שהיו עצורים במחנות ריכוז תת-קרקעיים, כולל סו-ג'יא-טון, הועברו בחשאי למקומות אחרים, והידיעות שלהלן מעידות שחלקם נרצח בימים אלו ממש, וחלקם עלולים להירצח בכל רגע. בינתיים בתי חולים בסין הגדילו באופן פתאומי וחד את מספר ניתוחי ההשתלות.

בתחילת מרץ נחשפו הידיעות אודות מחנות הריכוז, וחוזקו על ידי עדי-ראייה נוספים. במשך שלושה שבועות כל המתרגלים הכלואים במחנה הריכוז סו-ג'יא-טון פונו משם, ובמקביל מרכזי ההשתלה ובתי החולים העוסקים בהשתלות הגבירו את ההיצע של האיברים הטריים להשתלה, והגדילו באופן חד את מספר ניתוחי ההשתלות.

רצח המוני להסתרת האמת מתרחש כעת למחיקת הקורבנות שהם העדים לקיום מחנות הריכוז לקצירת איברים. אנו קוראים לקהילה הבינלאומית לתמוך בהפסקת הרצח הזה בדחיפות, באמצעות פנייה לגורמים ציבוריים ובאמצעות חתימה על העצומה בקישור:

http://www.falunnews.org.il/?page_id=270

המשטר הקומוניסטי הסיני מנסה להעמיד פנים חפות מפשע

בסמיכות חשודה לגילויי מחנות הריכוז לקצירת איברים ממתרגלים חיים ושריפתם לאחר מכן להעלמת הראיות, פרסם המשטר הקומוניסטי בסין "תקנה פנימית להשתלת איברים אנושיים", שתכנס לתוקף ב- 1 ביולי 2006. לפיכך יש לחשוש כי המשטר מאפשר את מרווח הזמן להשמיד את כל הראיות לפשעים אלו.

כל החקירות שנעשו בסין אישרו כי בתי חולים ומרכזי השתלה בהיילונג-ג'יאנג, הונאן, שנגחאי, ג'ה-ג'יאנג, יונאן, אנהואי, שאן-שי ושין-ג'יאנג עובדים שעות נוספות מסביב לשעון לבצע ניתוחי השתלות בזמן קצר. צוותי בתי החולים מסרו לחוקרים הסמויים כי מועמדים להשתלות צריכים להגיע בדחיפות אם הם רוצים לעבור השתלה, משום שהם יוכלו למצוא איבר מתאים תוך זמן קצר כמו יום או יומיים, ואילו לאחר מכן יהיה קשה יותר למצוא עבורם איבר כאשר יתדלדל ה"מאגר".

רצח המוני, רצח-עם, מתרחש לנגד עיני העולם. אל תתנו לדברים לקרות כפי שקרו לעם היהודי בשעתו, אל תעמדו מנגד !

מערכת מינג-הווי בשם מתרגלי הפאלון דאפא (פאלון גונג) בכל העולם