(Minghui.org)

בראש ובראשונה אני רוצה להודות לעמיתי, המתרגלים מחוץ לארץ! יתכן שאין לכם מושג מה השפעת מאמציכם, כי יום אחרי יום אתם עסוקים בפרויקטים ומשימות שונות של דאפא. אבל לעמיתיכם המתרגלים בסין מה שאתם עושים בחו"ל הוא בעל חשיבות רבה. באופן רצוף ומתמיד אתם חושפים את רדיפת הרוע, לכן הם לא מעיזים להיות תוקפנים בצורה כה יהירה.

פעם אמר לי שוטר מבייג'ינג "לו לא היה לכם אנשים בחו"ל בנוסף לאמצעי התקשורת התומכים בכם, מצבכם היה טראגי".

גם פעילויות הבהרת האמת  עזרו הרבה לאנשים בסין. הרבה אנשים בסין לא היו מוכנים לשמוע את האמת מאתנו, אך שינו באופן הדרגתי את גישתם לאחר ביקור בחו"ל, או קיבלו דואר אלקטרוני או שיחות טלפון מחו"ל שמבהירות את האמת. האמצעים השונים שיצרתם (כגון: תוכנה לפריצת באינטרנט, קלטות וידיאו, קומפקט-דיסק להבהרת האמת, וכד') הפכו לחומר עיקרי עבורנו לאמת את הפא.

פעילויות הדאפא שבחו"ל הם החדשות המועדפות על עמיתיכם המתרגלים בסין. זה נותן לנו, שחיים בתוך הרוע, ובסביבה של לחץ עצום, רגעים של אושר ועידוד. במקביל זה מעודד אותנו לעבוד יותר כדי להציל יצורים חיים. אנו מתפעלים מאד מהעובדה שאתם יכולים לפגוש את המורה ולהקשיב להרצאותיו. כמובן שמתרגלים אמיתיים בסין יכולים להרגיש את מורנו הרחום לידינו , מגן עלינו בכל דקה ונותן לנו רמזים. כאשר אנו רואים את עמיתינו המתרגלים מארצות שונות, לאומים שונים, וקבוצות אתניות שונות, מנסים כולם בצורה הכי טובה לעזור למתרגלים בסין, אנו באמת מרגישים כמה אדיר הוא מורנו וכמה ענק הוא הדאפא. גם הרגשנו באופן העמוק ביותר עד כמה מתרגלי דאפא הם גוף אחד.

כאן ברצוננו להביא לתשומת לב של עמיתנו המתרגלים בחו"ל, אנא מכם הצביעו על כל דבר שאינו נכון. כל פעם שאנו רואים מתרגלים בחו"ל במצעד או באסיפות בקנה מידה גדול, אנחנו יכולים להרגיש שדה אנרגיה חזק מאוד. המופעים הם ענקיים וחגיגיים. אפילו אנשים רגילים יתרגשו כשרואים אירוע כזה, ובאמת יש אפקט של הצלת יצורים חיים. אבל לפעמים אנו מבחינים שכמה מתרגלים במצעד או באסיפות נראים מחוץ לעניין או לא קשובים, ולא הרמוניים עם כל המערכה. לעתים השלטים לא מוחזקים ישר. אנו דואגים כשאנו רואים זאת, ורצינו לעזור לישר אותם. אם כל מתרגל שמשתתף במצעדים ואסיפות בקנה מידה גדול, היה מראה הופעה וזקיפות גוף כמו של אלה שב"תזמורת השמימית", עם גב ישר ומבטים נעימים, בטוח שהאפקט היה הרבה יותר טוב. המורה אומר בהרצאות שמה שאנו עושים כיום יהווה דוגמה לעתיד. אנו מניחים שכל מצעד, במיוחד בקנה מידה כה גדול כמו שלכם, הוא אירוע גדול בהיסטוריה של היקום. יש עיניים בכל מקום. כל היצורים האדירים מתרכזים בנו.

בנוסף, זה קל מאוד לשפוט דבר מה לפי מראהו. לכן, עלינו להיות מודעים לדמותנו. המורה אמר ב"הרצאת הפא בוועידת הפא בבוסטון 2002":

"ההתנהגות שלכם, המטפחים, היא טהורה ונכונה. יש כל-כך הרבה אנשים שחושבים שאתם טובים ברגע שהם רואים את ההתנהגות שלכם. אם אנחנו לא שמים לב להתנהגות שלנו, אנשים רגילים יראו את המעשים שלכם. הם לא יכולים להכיר אתכם לעומק כמו בלימוד הפא. הם רק מסתכלים על ההתנהגות שלכם. אולי משפט אחד שלך או התנהגות מסוימת יכולים לגרום להם לא להיות מסוגלים להינצל וליצור רושם לא טוב לדאפא. עלינו להתחשב בדברים כאלה".

שוב אני רוצה להודות על כל מה שאתם עושים עבור עמיתיכם בסין. עם משאלה זו נעשה כמיטב יכולתנו ללכת נכון בכל צעד בצעד.