(Minghui.org)

כשהמורה שלנו לימד פאלון דאפא בעיר טיאן-ג'ין, אמה של אחת המתרגלות הייתה בת יותר משבעים, וסבלה משבר של הסחוס הסיבי בגבה במשך שנים רבות. היא לא יכלה לישר את הגב, היו לה קשיים בהליכה, והיא הייתה כמעט משותקת. מתרגלת זו טלפנה למורה וסיפרה לו על מחלת אמה. המורה אמר לה בשיחת הטלפון להרים את אמה כך שתעמוד על רגליה על הרצפה, ואחר כך שתכופף את גופה קצת קדימה. אמה נראתה מבולבלת, וחשבה שאם היא לא יכלה להתכופף קדימה במשך שנים כה רבות, כיצד תעשה זאת עכשיו? המורה עודד אותה בעדינות ובטוב לב להתכופף לאט קדימה ואמר לה כי תוכל לעשות זאת. לבסוף אזרה הגברת הקשישה אומץ ובאורח פלא התכופפה קדימה. לאחר שהתכופפה והתיישרה כמה פעמים, גבה לא כאב יותר. היא הצליחה להתכופף לפי רצונה. המורה ריפא בכמה רגעים מצב בריאותי קשה שהחל לפני תריסרי שנים.

הגב' הקשישה ואני גרנו באותו בניין דירות. לאחר מכן, כשהתחלתי ללמוד את הפא, הגב' אמרה לי, "את רואה! גבי החלים לחלוטין. באמת פאלון גונג הוא דבר פלאי".