(Minghui.org)

כשקיבלתי את מאמרו החדש של המורה "לסלק את הרוע" ולמדתי אותו ביחד עם הקבוצה שלנו, אמרתי לעצמי: אני אלמד אותו מאה פעמים ואדקלם אותו מאה פעמים. אני אזכור אותו בלבי לנצח. אני אדקלם אותו למתרגלים שכלואים בבתי הסוהר ויש להם קושי בהשגת מאמרים חדשים כדי לעודד אותם לפתח מחשבות נכונות במהירות האפשרית כך שיוכלו לצאת ממשכן הרוע. אני אדקלם אותו לממונים שנותנים לרוע פקודות לרדוף, כדי לעזור להם לחזור בם, לעצור את מעשי רשעותם ולהפסיק להרוס את עצמם. אני אדקלם אותו לשוטרים הנאלחים ולסוכנים המיוחדים כדי להזהירם שאם ימשיכו במעשיהם האיומים הם יהרסו עצמם ויצטרכו לשלם חובות קארמתיים כאלה שעדיף מותם מחייהם. אני מאמין באופן נחוש שזה יהיה מלא כוח ועוצמה.

אני רוצה לשתף אתכם באירוע שנבע מ"מחשבות נכונות מציגות כוח אלוהי", שקרה זמן קצר לאחר שיכולתי לשנן בעל פה את המאמר הנ"ל, אותו למדתי מאה פעמים. באותו היום, אחרי ששיננתי בע"פ את המאמר החדש "לסלק את הרוע", נזכרתי לפתע שעלי לטפל בסידורים כלשהם בעיר. היה לי צורך חזק מאד ללכת. קפצתי על האופנוע ויצאתי לעיר, למרות שהפגישה שלי הייתה רק אחר הצהרים. בזמן הרכיבה התחלתי גם לדקלם את המאמר. בדרך נתקלתי בקבוצה של שוטרים שניסו לחטוף מתרגלת ש"הבהירה את האמת" . הם גררו אותה למכונית המשטרה. מיד הבנתי שהמורה הוא שארגן אותי לעזרתה. ראיתי את המתרגלת נדחפת לתוך הניידת, אזרתי את כל כוחותיי ממחשבותיי הנכונות ואמרתי "דינג", מה שעצר מיידית את מכונית המשטרה, ואז אמרתי בלבי למתרגלת :בבקשה צאי החוצה עכשיו ומייד במהירות!" שמעתי את הנהג אומר: "איך זה שאיני יכול להניע את המכונית". המתרגלת ניצלה את ההזדמנות ויצאה מן המכונית. השוטרים ניסו לגרור אותה בחזרה לתוך המכונית אך לא הצליחו. שלחתי מחשבה נוספת: "בבקשה, המורה, עזור לנו, תן לשוטרים לטפל בתקריות אחרות, עשה שיעזבו עכשיו!". שמעתי את צלצול הטלפון של השוטר הממונה. אחרי שענה לקריאה הוא והשוטרים האחרים נכנסו למכונית והמתרגלת ברחה כשהיא נעלמת בתוך הקהל.

כששיתפתי את ניסיוני עם מתרגלים אחרים, כולם התעודדו והתחילו לשנן את הפא. אני לא מאלו שהטיאן-מו (העין השלישית) שלהם פתוחה, אולם כששיננתי את המאמר "לסלק את הרוע" לחברי המק"ס שהיו נוכחים בועידה בבייג'ינג, ראיתי את כל המילים צבעוניות ובשלושה ממדים. כשכתבתי את השיתוף הזה המילים זהרו באור מוזהב, ברור כמו קריסטל ומסנוור.

חברי המתרגלים, השגנו דאפא נפלא, עמוק ויוצא מן הכלל. אם לא נשנן אותו זה יהיה בלתי נסלח. אנחנו נאבד דברים רבים ויקרים כשאנחנו מבזבזים זמן. אני מאד מקווה ששינון הדאפא יהפוך לחלק מחיינו, ושנוכל להציל עוד יצורים חיים עם מחשבות נכונות שנובעות מן המצב.