(Minghui.org)

חלק תשיעי מתוך: תקציר דו"ח התמיכה העולמית במאמציהם של מתרגלי פאלון גונג לחשוף ולשים סוף לזוועות המבוצעות על ידי המק"ס

* [המק"ס – המפלגה הקומוניסטית הסינית]

54 חברי הוועדה המחוקקת של טאיוואן חתמו על החלטה "לגינוי הזוועות של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים על ידי המק"ס".

חברי הוועדה המחוקקת לאי צ'ינג-טה, טיאן צ'יאו-צ'ין והואנג צ'או-הוי יזמו את החלטת הביניים לגינוי ההפרות החמורות של זכויות אדם על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני, אשר קוראת להפסקה מיידית של הזוועות ומפצירה בארגוני זכויות אדם בין-לאומיים ובארגון הבריאות העולמי לשלוח אנשים שיחקרו את מחנות הריכוז, בתי הכלא המחנות לעבודת כפיה והמתקנים רפואיים.

ב-18 באפריל לאי צ'ינג-טה נאם במסיבת עיתונאים מחוץ לבית המחוקקים "לגינוי זוועות המק"ס של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים וכדי להפציר באו"ם לחקור את הפשע הנורא".