(Minghui.org)

חלק שמיני מתוך: תקציר דו"ח התמיכה העולמית במאמציהם של מתרגלי פאלון גונג לחשוף ולשים סוף לזוועות המבוצעות על ידי המק"ס*

* [המק"ס – המפלגה הקומוניסטית הסינית]

ב- 17 באפריל 2006 נערכו בהונג קונג עצרת ותהלוכה תחת הכותרת של "קריאה למצפון, עצרו את ההרג!" אנשים מכל חוגי החיים גינו את פשעי המק"ס של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. הם תמכו בהצעתם של מתרגלי פאלון גונג מרחבי העולם הקוראת לקהילה הבין-לאומית לערוך חקירה מקיפה ועצמאית במחנות העבודה בכפייה של המק"ס ובמתקנים נוספים.

המנהיג הפוליטי סיטו הואה מ"ברית הונג קונג" ציין בנאומו שקצירת איברים אמורה להתבצע רק כאשר התורם נותן את הסכמתו לכך לפני מותו. הדברים שמרחשים במחנות ריכוז כמו סו ג'יאה-טון ואחרים אינם מתקבל על הדעת ומזכירים את מחנות הריכוז הנאצים ממלחמת העולם השניה. בקשר לחשיפת 36 מחנות נוספים, אם אנשים לא יעצרו את הפשעים האלו, דברים כאלו ימשיכו להתרחש. הוא קרא לרשויות הקשורות למק"ס להפסיק מייד את הפשעים האלו. הוא גם ציין כי צריכה להיות קבוצת חקירה בין-לאומית שתבדוק את הנושא, תעניש פקידים מעורבים ותחשוף זוועות דומות. הוא אמר: "נושא סו ג'יאה-טון הוא חרפה נוראית. כסיני, אני מתבייש בכך. אני חייב לתמוך בקריאה לעורר את המצפון ולהפסיק את ההרג".

 

סיטו הואה מברית הונג קונג נואם בעצרת המגנה את זוועות המק"ס

הו ג'ון-רן, חבר המועצה המחוקקת של הונג קונג, אמר כי כאשר שמע לראשונה על הנושא הוא סירב להאמין. רשויות המק"ס חייבות לפתוח את כל המקומות החשודים ולאפשר לאנשים לראות במו עיניהם. ובנוגע למחנות הריכוז ומחנות העבודה בכפיה, הוא דרש שיאפשרו לגופים ראויים לאמון להיכנס לסין ולערוך חקירה מקיפה, יסודית ופתוחה במחנות העבודה בכפיה, ולהזמין את הקורבנות ובני משפחותיהם להעיד בפומבי.

הו ג'ון-רן הביע ספקנות לגבי 'ההגבלות הזמניות על השתלות איברים אנושיים', שנכנסו לתוקף ביולי (המאמר נכתב לפני כן- המת'). "האם זה אומר שהם ינסו להרוג כמה שיותר אנשים לפני התאריך הזה?" הוא קרא למק"ס להפסיק מיד כל אפשרות לאלימות ולפשעים בלתי אנושיים שכאלו.