(Minghui.org)

חלק חמישי מתוך: תקציר דו"ח התמיכה העולמית במאמציהם של מתרגלי פאלון גונג לחשוף ולשים סוף לזוועות המבוצעות על ידי המק"ס

ב- 3 באפריל, בגשם וברוח מקפיאים, נאספו באוטווה אנשים מקבוצות שונות וערכו עצרת לתמיכה במתרגלי פאלון גונג.

חבר הפרלמנט הקנדי ברוס סטאנטון אמר: ”נדהמתי לשמוע את החדשות האלו. אנו לא מאמינים שבזמן שזיכרון השואה של מלחמת העולם השנייה עדיין כה טרי בראשנו, דברים כאלו ממשיכים להתרחש”.

הוא מאמין כי על הממשלה הקנדית להביע עמדה נחרצת יותר בנושא זכויות אדם. הוא כינה את הרדיפה המתרחשת במחנות הריכוז הסודיים של סין "בלתי נסבלת".

 

חבר המפלגה השמרנית בפרלמנט ברוס סטאנטון נואם

חבר הפרלמנט בוריס וורצסנובסקי השתתף אף הוא בפעילות. הוא אמר: ”ברגע שיוכח כי המק"ס חותכת את אבריהם של אנשים רוחניים ומתנגדי ממשל, זהו המצב הנוראי ביותר, כיוון ש- 1.3 ביליון אנשים חיים בסביבה של טרור ופחד”. מר ווצסנובסקי הדגיש כי העם הקנדי אינו יכול רק "לראות את הכסף, אך לשכוח את המחיר...”

 

חבר הפרלמנט בוריס וורצסנובסקי מברך ולוחץ ידיים למתרגלים

חברת הפרלמנט מהגוש של קוויבק, מריה מורני, הבטיחה לעשות כמיטבה להפציר בראש הממשלה לערוך חקירה בנושא. באותו יום הקריא העוזר שלה מכתב תמיכה מטעמה. המכתב הצהיר: ”מאמציכם הביאו לידיעתנו כי המק"ס רוצחת מתרגלי פאלון גונג כדי להפיק רווח מאיבריהם”. המכתב גם אמר ”לא מתקבל על הדעת כי ממשלה מאפשרת את השימוש בעינויים נגד אזרחיה שלה”. מריה הבטיחה ”אפציר בראש הממשלה הארפר לערוך באו"ם חקירה משולבת בנושא הזה”.

חבר הפרלמנט פיטר ג'וליאן אמר שעל קנדה להפעיל לחץ כדי להבטיח שהקהילה הבין-לאומית תערוך חקירה עצמאית. הוא אמר כי על קנדה לקום ולא לשתוק בנושא, בייחוד בתחום המסחר, להבהיר את עמדתה בנוגע לאנשים הדורסים את זכויות האדם ולהתנגד לרדיפה כנגד הפאלון גונג, מכיוון שלזוועות כאלו אסור להימשך.

הדובר של מפלגה הירוקים הקנדית, אריק וולטון, הצהיר ב- 29 במרץ: ”יש מספיק עדויות עכשיו, כדי לדרוש חקירה יסודית בעניין. על ממשלות יפן, קנדה וארה"ב לשתף פעולה בחקירה כזו, משום שאזרחים ממדינות אלו השתתפו בסחר איברים מסין".