(Minghui.org)

ב- 22 למרץ 2006, במרכז ההיסטורי של פראג התקיימה שביתת רעב. מטרת המתרגלים הצ'כים הייתה לידע את הקהל על מחנות המוות הסינים, היכן שאיברים נלקחים ממתרגלי פאלון גונג כשהם עדיין בחיים. לאחר מכן נמכרים האיברים למטרות רווח. בזמן הצגת העובדות רבים מן העוברים ושבים עצרו לחתום על עצומה בקריאה לצדק למתרגלים.

מתרגלים גם הציגו שחזור של ניתוח קצירת איברים והציגו את הזוועות המתרחשות בסין בצורה מאוד מוחשית. עוברים ושבים הזדעזעו עמוקות: רבים חשבו שמחנות ריכוז זה דבר בלתי אפשרי בחברה המודרנית שלנו. אנשים ביטאו את תמיכתם במילים ספורות או שחתמו על העצומה.

"הניתוח" המבוים בפראג משך לא רק את תשומת לבם של התיירים, אלא גם של אנשי תקשורת. המתרגלים יידעו את כלי התקשורת הצ'כיים, את סוכנות מקור החדשות הצ'כית ואת טלוויזית NTD על קצירת איברים במחנות המוות שבסין. עיתונאי מתחנת הרדיו הצ'כית RADIOZURNAL הזמין מתרגלים לראיון טלפוני.

אדם סיני המתגורר במיוניך בקש מהמתרגלים עלון ביפנית בשביל חברתו. הוא עצמו יודע על פאלון גונג כי רבים מחבריו הם מתרגלים. זוג מבוגר מהונגריה, לאחר שקרא את העלון וצפה בהצגת התרגילים, אסף חומר נוסף על פאלון גונג כדי למסור לחבריהם. אדם נוסף אמר "בראבו" (כל הכבוד!) ואז אמר שכבר קיבל את העלון בארצו. אחר הצהרים, הגיעה אשה מפראג להתעניין כמה חתימות אספו המתרגלים; היא עצמה חתמה על העצומה באותו בוקר.

מקורות דיווחו שיש הרבה מחנות מוות בסין. מתרגלי פאלון גונג הגיבו מיד לחדשות האיומות ובארצות רבות התקיימו מחאות גלויות. מאוחר יותר יוגשו העצומות לאנשי ממשל ולמנהיגים בארצות רבות.


הדמיה של קצירת איברים משכה קהל רב של מתבוננים

שביתת רעב

חלוקת עלונים

עוברי אורח חותמים על העצומה וקוראים את השלטים