(Minghui.org)

ה- 22 באפריל - זו היא השנה הרביעית, בה הוזמנו מתרגלי פאלון גונג להשתתף ב"פסטיבל הנרקיסים" השנתי במדינת וושינגטון. הפסטיבל אופיין על ידי תהלוכה מפוארת ששודרה בזמן אמת. תהלוכת מתרגלי פאלון גונג התקבלה גם הפעם בצורה טובה ויפה. מנהל וועדת הפסטיבל ניגש לצפות במתרגלים פעמיים, וצופים רבים הריעו כאשר תהלוכת הפאלון גונג עברה לידם. בסוף היום קיבל מצעד המתרגלים את "פרס המנהל".

תהלוכת מתרגלי פאלון גונג

 

לאורך מסלול המצעד הצופים הריעו ונפנפו ידים לתהלוכת המתרגלים


תצוגה מהתרבות הסינית המסורתית: "ריקוד המטריה" רכש את לב רבים מהילדים

היה יום שמש בעת הפסטיבל, שלא כרגיל, ואנשים רבים יצאו לצפות בתהלוכה. בכל מקום היו פרחי נרקיס מוזהבים ולבלוב פריחה בצבע אדום שיצרו מראה אביבי מקסים. התהלוכה החלה בשעה 10 בבוקר והסתיימה ב- 7 בערב, כשהיא עוברת בערים: טקומה, פויאלופ, אורטינג וסומר (כולן ערים במדינת וושינגטון, המת').

תהלוכת הפלון גונג זוכה בפרס המנהל

תהלוכת פאלון גונג הכילה כרזה בה היה כתוב "פאלון גונג הוא טוב", ריקוד אריה מסורתי, נערות שמימיות, קרון שטוח נגרר מקושט עליו הודגמו תרגילי הפאלון גונג וקבוצת מתופפים עם "תופי מותניים". המתרגלים התקבלו בתרועות ובשבחים בכל מקום אליו הגיעה התהלוכה. ילד אחד קרא "רובם, הנם סינים!".

אנשים רבים ספרו כי קראו את החדשות על מחאת ועתירת המתרגלים בזמן ביקורו של הו ג'ין-טאו במדינת וושינגטון שבועיים לפני כן, ורבים מהם הראו למתרגלים את אצבע האגודל כשהיא כלפי מעלה, כתמיכה למהלכים אלה.