(Minghui.org)

ב- 22 באפריל ערכה האוניברסיטה בדייוויס קליפורניה את יום הפיקניק השנתי שלה. מתרגלי פאלון גונג מסקרמנטו השתתפו באירוע, כדי לספר ליותר אנשים את האמת בקשר לאכזריות הרדיפה של המשטר הקומוניסטי הסיני, והחשיפה לאחרונה של זוועות קצירת האיברים ממתרגלים חיים, וגם כדי שילמדו על היופי שבפאלון דאפא.

ביתן המידע של פאלון גונג ביום הפיקניק

המתרגלים העמידו שולחן עבור חומרי המידע, עליו הניחו חומרי "הבהרת אמת" על פאלון גונג, והעתקים של "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" שהיו זמינים למבקרים. אנשים רבים בהם נכללים גם כמה סינים באו לביתן כדי לקחת חומרי מידע.

זוג סינים קשישים לקחו VCD של "תשעת הדיונים" וגם חומרי מידע אחרים על פאלון גונג. לבסוף הגבר הרים VCD ובו הוראות התרגול של פאלון גונג ושאל את אשתו "האם יש לנו את זה?". במקרה אחר אישה אמריקאית בגיל העמידה שוחחה עם המתרגלים במשך זמן מה, ואחר כך הביאה את שתי בנותיה להדרכת תרגול הפאלון גונג.

יום הפיקניק הוא אחת הפעילויות הגדולות ביותר המאורגנות על ידי הסטודנטים בארה"ב, עם מסורת של יותר מ- 100 שנים. האומדן לנוכחים בפעילויות אלה הוא כ- 50.000 אנשים.