(Minghui.org)

הולנד: מתרגלי פאלון גונג מוחים בשל הזוועות המבוצעות על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית לציון "העתירה של ה- 25 לאפריל" ההיסטורית (צילומים)

ב- 25 לאפריל, 2006 התאספו מתרגלים מול הקונסוליה הסינית בהאג לציון יום השנה ה- 7 ל- "עתירה של ה- 25 לאפריל". הם מחו נגד הזוועות המבוצעות בקנה מידה נרחב ביותר על ידי המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים העצורים במחנות עבודה. הוגשה עתירה דחופה לקהילה הבין-לאומית לבצע חקירה מיידית למען הפסקת זוועות אלו. העצרת הביעה תמיכה ב- 10 מיליון אנשים אשר ביטלו את חברותם במפלגה הקומוניסטית הסינית.

כל האנשים שבאו לקונסוליה הסינית לקבלת שירות כולם ראו את הכרזות שנשאו המתרגלים. רבים מהם הסכימו לקחת פליירים על הרדיפה ועותקים של "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית". לאחר שנודע להם על הזוועות הנוראיות של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים העצורים במחנות עבודה, אנשים רבים גינו את הפשעים וביטאו זעם והתמרמרות.