(Minghui.org)

ב- 3 במאי הוועדה לחופש האמונה והדת הבין לאומי של ארה"ב פרסמה את הדו"ח השנתי, ופעם נוספת ציינה את סין כ"מדינה המדאיגה באופן מיוחד". הדו"ח מצביע על כך ש"ממשלת המשטר הקומוניסטי הסיני ממשיכה להיות מעורבת באופן שיטתי בהפרות של חופש האמונה או הדת" ונקיטת האמצעים בקשר לפאלון גונג ממשיכה להיות נפוצה ואלימה.

בהתאם לדיווח מרדיו אסיה החופשית, ב- 3 במאי מחלקת המדינה הגישה לקונגרס דו"ח המפרט את מצב חופש הדת ב- 11 ארצות. הדו,ח הצביע כך כי ביצוע ממשלת המשטר הקומוניסטי הסיני בנוגע לחופש הדת והמצפון נשאר עלוב כשהיה.

הדו"ח קבע: החוק הסיני מחרים ארגונים דתיים לא רשומים, וקובע עונשים חמורים לחוברים לפעילויות דתיות שאינן רשומות. הוועדה ציינה לפקידי ממשל כי לפי קנה המידה הסטנדרטי של אמנת זכויות האדם הבין לאומית, אי רישום (כגון רישום חברה וכד', המת') אינו מצדיק ממשלה על הגבלת פעילויות הקשורות לדת, או הטרדות, מעצרים ומאסרים של חברים בקבוצות דתיות שאינן רשומות.

הדו"ח מציין כי רבבות מתרגלי פאלון גונג נשלחו למחנות עבודה בכפייה ללא כל משפט, או שנשלחו למכוני בריאות ל"חינוך מחדש".

הדו"ח מציין "מתרגלי פאלון גונג טוענים כי בין 1000 ל- אלפיים מתרגלים מתו כתוצאה מהתעללות האכזרית של השוטרים. בגלל חוסר השקיפות של מערכת השיפוט, קשה לאמת את מספר מתרגלי הפאלון גונג והיחס אליהם במאסר. אף על פי כן, על פי מקורות זרים, ישנן ראיות מוצקות.

דיפלומטים, קבוצות ארגוני זכויות אדם בין לאומיות ופעילי זכויות אדם בהונג קונג מאמתים כי נקיטת האמצעים נגד פאלון גונג ממשיכה באופן נרחב ואלים.

ד"ר ריצ'ארד ד. לאנד, חבר הוועדה של ארה"ב לחופש האמונה הבין לאומית, במסיבת העיתונאים שנערכה בצירוף עם הדו"ח, אמר כי הוועדה ציינה את שמה של סין כמדינה הגורמת לדאגה מיוחדת מאז 1999 בגלל שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מפירה באופן בוטה וחמור את חופש האמונה.

באוגוסט 2005 ערכה הוועדה את ביקורה הראשון בסין, ודנה בנושאי חופש האמונה עם המנהיגים הסינים. למרות זאת גילתה הוועדה כי ביצועי המשטר הקומוניסטי בקשר לחופש המצפון והאמונה נשארו עלובים כשהיו. אי לכך, המליצה הוועדה למחלקת המדינה של ארה"ב להמשיך ולכלול את סין בין המדינות המעוררות דאגה במיוחד.

ד"ר לאנד ציין כי תלמידים וראשי דת ידועים ממשיכים להיעצר ולהיאסר בגלל אמונתם, והם חשופים לעינויים הטרדות, תקופות מאסר או חינוך מחדש בעבודות כפייה. חברים בכנסיות במחתרת, בודהיסטים טיבטים וקבוצות המתויגות כ- "כתות רוע" אף נמצאות במעקב קפדני.

לפי דברי ראשי דת במחתרת, הרשויות כפו עליהם להירשם בסוכנויות הממשלה ונהיו לקבוצות דת מורשות תחת פיקוחה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. בכמה אזורים פקידי רשות הביטחון השתמשו באמצעים הכוללים איומים, סחיטות, הטרדות מעצרים ואפילו עינויים כדי להציק לתלמידים וראשי דתות של קבוצות לא רשומות.

לפי הדו"ח מקווים שממשלת ארה"ב תלחץ על המשטר הקומוניסטי הסיני להפסיק את דיכוי הדתות והקבוצות הרוחניות, וישחררו את כל ה"פורשים" (דיסידנטים) בעלי האמונה. הדו"ח מטעים במיוחד כי על ארה"ב לדרוש מהמשטר הקומוניסטי להפסיק לפקח ולשלוט באתרי אינטרנט המיוחסים לחופש האמונה וזכויות האדם ולהפסיק את סינון הדואר האלקטרוני.