(Minghui.org)

ב- 23 במאי 2006 פורסמה רשמית הגרסה הדנית של "ג'ואן פאלון", ובקרוב יועמד הספר למכירה בחנויות הספרים המקומיות.

פורסמה רשמית גרסה
דנית של "ג'ואן פאלון"
פורסמה רשמית גרסהדנית של "ג'ואן פאלון"

"ג'ואן פאלון" הוא הטקסט העיקרי מתוך יותר משלושים הספרים שפרסם מר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון דאפא. זהו גם ספר הלימוד העיקרי לאלה המתרגלים פאלון גונג. בספר זה, שפרוש שמו בעברית הוא "גלגל החוק המסתובב", מר לי הונג-ג'י העניק לאנשים לראשונה את העקרונות הבסיסיים של היקום, אמת, חמלה, סובלנות.

ממאי 1992 חלפו 14 שנים מאז העביר מר לי הונג-ג'י לראשונה את הפאלון דאפא בסין. כיום ישנם מאות מיליוני אנשים ביותר משמונים מדינות שמתרגלים פאלון דאפא, שנחשב לתרגול הצ'יגונג הפופולרי והנפוץ ביותר. מתרגלים מפיקים תועלת לגוף ולנפש מטיפוח הפאלון גונג.

מתרגלי פאלון גונג דניים סבורים כי פרסום הגרסה הדנית של "ג'ואן פאלון" יסייע להפיץ את החדשות הטובות של "אמת-חמלה-סובלנות" לעם הדני בצורה נרחבת ומהירה יותר מבעבר. זה יועיל לאנשים הדנים האדיבים ויירשם בהיסטוריה הדנית.

אתם מוזמנים להדפיס את כל המאמרים שמופיעים באתר קלירהרמוני ואת תכולתם, אך אנא צטטו את המקור.