(Minghui.org)

ביום שני- 5 ליוני 2006, התקיימה תערוכת האמנות "אמת-חמלה-סובלנות" בשנית בבניין בית המחוקקים התחתון של מדינת ניו יורק. ארבעה חברי הבית, שבאו לנאום, הביעו את תמיכתם.

גב' רכלין מציגה את הפאלון דאפא ויצירות האמנות

אנשים מעריכים את הציורים ולומדים את האמת

בפתיחת דבריה גב' רכלין, דוברת המרכז לאינפורמציה של פאלון דאפא, הציגה בקצרה לקהל מה זה פאלון דאפא ואת הרקע ליצירות האמנות. כל יצירת אמנות מבטאת את ההתנסות האישית של האמנים המתרגלים פאלון גונג  או את ההתנסויות של עמיתיהם או משפחותיהם. מספר יצירות מבטאות את הטוהר והעידון אחרי הטיפוח-תרגול שלהם. מספר יצירות מתארות את הברוטאליות ברדיפה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) את הפאלון גונג, ואת הרוח הבלתי מתפשרת של המטפחים. מספר יצירות מביעות את ההתנגדות השקטה של מתרגלי פאלון גונג והעקרונות השמימיים של "הטוב יתוגמל והרוע יוענש".

חבר בית המחוקקים מק-אנני, הצביע על כך שהרדיפה של הפאלון גונג ע"י המק"ס היא בעיה חמורה. הוא קרא לכל אלה שנוסעים לסין לא להתפתות ע"י ההצלחה החומרית של סין. התפתחות חומרית כזאת היא על חשבון התעלמות מצרכי וענייני קבוצת בני אדם אחרת. כל אחד זכאי לחופש האמונה הרוחנית.

חבר בית המחוקקים ריילי, הודה למתרגלי פאלון גונג על העברת המסר החשוב לבית המחוקקים התחתון בצורה זאת של תרבות ואמנות.

חבר בית המחוקקים ריילי

חבר בית המחוקקים מק-אנני

חבר בית המחוקקים בנג'מין, הזהיר את האורחים לא להתעלם מהפרת זכויות האדם של המק"ס בשל אינטרסים כלכליים, והוסיף שהטרגדיה העכשווית בסין דומה לשואה של העם היהודי בידי הנאצים.

חבר בית המחוקקים בנדטו, התבטא ואמר כי אנשים החולפים ביעף,  בדרך כלל מתעלמים מתערוכות אמנות המוצגות בצדי הדרכים, אבל תערוכת האמנות זו נוגעת בטבעם האנושי של בני אדם. אפילו כשהם חולפים בחופזה, קשה להאמין שזה לא השאיר בהם משקע. הוא מרגיש שזה חשוב שיותר אנשים ילמדו על הפרת זכויות האדם שמתרחשות בסין.

חבר בית המחוקקים בנדטו

חבר בית המחוקקים בנג'מין

בין הנואמים היו פרופ' ברנארד מבית המחוקקים הלאומי, ומר ג'נג שהוריו סבלו מן הרדיפה בסין כמתרגלי פאלון גונג.

אולם התערוכה נמצא בדרך הראשית של בית המחוקקים התחתון. התערוכה התקיימה במשך שלושה ימים, מה- 5  עד ה- 7 ביוני, והציגה 23 יצירות אמנות של אמנים המתרגלים פאלון גונג. אורחים שבאו במיוחד לתערוכה, כמו גם עוברי אורח אקראיים שחלפו ביעף, התרשמו עמוקות ע"י טכניקות הציור היוצאות דופן והתוכן מלא המשמעות של יצירות האמנות. אנשים היללו את התערוכה באומרם: "נהדר! מרגש! בעל עצמה!" אנשים רבים החליטו לאחר שהתבוננו בתמונות, לחתום על העצומה של מתרגלי פאלון גונג, הקוראת ותומכת בהפסקת הרדיפה.