(Minghui.org)

הערה: זוהי גרסה מקוצרת של כתבה ארוכה ומפורטת שהופיעה בקישור אתר מינג-הווי הסיני:

http://en.minghui.org/html/articles/2006/6/10/74311.htmlבאפריל 2006, שמונה קציני משטרה ממשרד הביטחון של העיר שן-ג'ואוּ אזור הנג-שווי, פרובינצית הא-ביי, פרצו לביתה של גב' ג'אנג ג'ין-לינג בניסיון לאסור אותה בצורה לא חוקית [1]. בעלה גרש אותם בכעס לאחר שהגיע מעבר לסף הסבל שלו.

בשנים האחרונות גב' ג'אנג סבלה שוב ושוב רדיפה ממשרד הביטחון המקומי. היא הוכנסה בכוח למחנה עבודה ולמרכז לשטיפת מוח. היא גם עונתה באמצעות שיטת עינוי הנקראת "להיקבר בחיים".

פרטים נוספים במאמר המלא בסינית:

http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/28/129007.html