(Minghui.org)

מאז שנת 2003 יותר מאלף מתרגלי פאלון דאפא הוחזקו במעצר בכלא וו-לינג בעיר צ'אנג-דה, פרובינצית הו-נאן. כולם עונו והועבדו בפרך כעבדים. יש עדיין יותר מעשרה מתרגלים שעצורים שם.

כלא וו-לינג מכונה בדרך כלל "חוות וואנג'ין-ג'אנג". הוא ממוקם בעיירת באי-הה-שן בפרבריה הצפוניים של העיר צ'אנג-דה. הכלא מנוהל ע"י משרד המשפטים של העיר צ'אנג-דה ובין כתלי הכלא יש משרד של הפרקליטות ובו שני עובדים.

התרגלים שעדיין עצורים שם כוללים את מר לואו הונג-ווי, מר ג'ואו צ'ינג-פנג, מר יאן יונג, מר ליו צ'ון-קואן, מר הו בי-יואו, מר ג'ואו ג'י-גאו, מר הו צ'ואו-גאי, מר גו ג'י-הוי, מר ג'ואו זי-שיאן, מר שיאו יואן-שואה, מר ג'אנג פנג וליו פו.

שומרים מאלצים את המתרגלים לעבוד בפרך במשך יותר מ-12 שעות ביום. הם מקללים ומכים אותם, ועינויים הם חלק משגרת היום. הם משתמשים לעיתים קרובות באלות, אלות חשמליות, מקלות עץ או מקלות במבוק כדי להכות במתרגלים, לפתוח את עורם ובשרם ואפילו לפצוע את העצמות והמפרקים. עינוי נוסף הוא לתלות אותם באמצעות אזיקים. מתרגלים נתלים או עם שתי ידיהן ביחד או יד אחת במקום יותר גבוה מהשנייה כך שהמתרגלים לא יכולים להתיישר. שתי הרגליים תלויות או שרק קצות האגודלים מורשים לגעת ברצפה, כך ששורש כף היד נושא את כל משקל הגוף. אחרי 10 דקות האזיקים חותכים עמוק בתוך פרק כף היד, חותכים את הבשר וגורמים לדימום. הידיים מתנפחות, נרדמות, נפצעות ולעיתים קרובות נשארות כך אפילו למשך מספר חודשים.

מתרגלים מוכים לעיתים קרובות.  ב-1 לינואר 2006 השומר ליו יונג-וון מהמחלקה החמישית סטר על פניו של המתרגל מר ג'אנג פנג בפתח התא יותר מעשר פעמים מול יותר מ-100 אסירים. ב-26 בינואר 2006 השומר הו ווי הכה במתרגל מר ג'ואו זי-שיאן, אשר החל בשביתת רעב כדי למחות על עינוי זה. ב-11 בפברואר 2006 השומר שיה יינג עודד אנשים נוספים השוהים בבית הכלא לתלות את מר גו ג'י-הוי באמצעות האזיקים שלו על שער מתכת של "מחלקת הפיקוח הקפדני" ולאחר מכן הוא פתח וסגר את השער במשך יותר מעשר דקות כדי לטלטל אותו בעודו תלוי. שתי ידיו של מר גו התנפחו וגופו כוסה בחבלות. ב-1 במאי 2006 מספר שומרים הכו את מר ג'או זי-שיאן, פצעו אותו וגרמו לכך שייפול על רצפת משרד המחלקה.

עינוי מתרגלים באופן זה הוא חלק משגרת היום בכלא וו-לינג.

ראש "משרד הפיקוח הקפדני" שיה יינג: 86-736-7201796

שומר ליו יונג-וון: 86-736-7716606