(Minghui.org)

בדרך כלל קשה להבהיר את האמת על פאלון דאפא (פאלון גונג) לאנשים שעובדים במחלקה הביטחונית, וגם אצלי הייתה קיימת התפיסה הזו. כתוצאה מכך לא לקחתי חלק פעיל בהסברת העובדות על הרדיפה, אך אנשי הצוות ביחידה שלנו בוטחים בי מאוד.

כשסיימתי לפקח על בחינות גמר בשנה שעברה, עברתי ליד מחלקת הביטחון. אחד הפקידים שאל אותי בלבביות אם אני יכול לתת לו חומרים להבהרת האמת. נתתי לו סימנייה של פאלון דאפא, את "תשעה הדיונים"* וכמה פרסומים מאתר קלירוויזדום. לפעמים הוא היה עוזר לי להעביר עלונים על הפאלון גונג  לראש המחלקה. כשהזכרתי שאני מתכוון לפרוש מ"הליגה הקומוניסטית הצעירה" ומ"החלוצים הצעירים", הוא ביקש מיד את עזרתי כדי לפרוש מ"החלוצים הצעירים".

השנה המחלקה עברה ארגון מחדש, ואני לא מכיר כל כך טוב את איש הביטחון החדש, אך הוא עוזר לי לעתים קרובות בעבודתי. היום הוא שאל במפתיע אם יש לי תקליטורים. שאלתי אותו אם הוא רוצה לדעת את האמת על פאלון גונג. הוא הנהן בראשו. מצאתי כמה תקליטורים בשבילו והוא שם אותם בזהירות בצד. שאלתי אותו אם אי פעם הצטרף לארגונים קומוניסטיים, והוא השיב שכבר עזב. הבהרתי לו שזה נחשב רק אם יצהיר זאת באתר של האפוק טיימס, אפשרי בשם בדוי. הוא הבין מיד, והסכים שאעזור לו עם ההצהרה בשם בדוי.

גם איש צוות חדש אחר שהגיע בשנה שעברה, פנה אלי וביקש חומרים ותקליטורים להבהרת האמת. הוא תומך פעיל בפאלון דאפא, ואתמול ביקש ממני שוב תקליטורים. ישנם כמה חברי צוות צעירים במחלקה. כשביקשתי לדבר אתם ועם נשותיהם על פרישה מ"הליגה הקומוניסטית הצעירה" ומ-"החלוצים הצעירים", הם צחקו וענו "בסדר" ו"תודה" הרבה פעמים.

לחברי הצוות של מחלקת הביטחון אין מעמד חשוב מיוחד ביחידה שבה עובדים אינטלקטואלים רבים, אך הם בחרו כבר בעתיד נפלא. נשלח להם את האיחולים הכי טובים למחשבות הנכונות שלהם. *תשעת הדיונים: העיתון "אפוק טיימס" פרסם סדרת מאמרים מיוחדת, "תשעה דיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", החושפת לראשונה במלואה ובפרוטרוט את ההיסטוריה העקובה מדם של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית), את האמצעים השפלים בהם השתמשה לשימור כוחה, כולל דיכוי המסורת והתרבות הסינית בת 5000 השנה, כולל בחירת קבוצה או קבוצות מסוימות בכל תקופה שהיא סימנה כ"אויב מעמדי" ו"ליכדה" את העם סביבה במאבק כנגדו.

מתוך המבוא ל"תשעת הדיונים": "שלטון המק"ס הוא הדף החשוך והמגוחך ביותר בהיסטוריה של סין. בין רשימת החטאים האינסופית שלה, השפלה מכולן היא הרדיפה של הפאלון גונג. ברדיפתו נגד "אמת, חמלה, סובלנות" ג'יאנג זמין נעץ את המסמר האחרון בארון הקבורה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. ה"אפוק טיימס" מאמין כי על ידי הבנת ההיסטוריה האמיתית של המק"ס, אנו יכולים לעזור במניעת טרגדיות מסוג זה מלחזור על עצמן אי פעם."

בעקבות פרסום "תשעת הדיונים" החלה תופעה של פרישה והתנערות מהמפלגה הקומוניסטית הסינית וארגוניה השונים, בקצב שהדהים את המשטר הקומוניסטי. נכון ליוני 2006, 11 מיליון סינים פרשו משורות המפלגה וארגוניה.

סדרת מאמרים זו זכתה בפרס עיתונות בינלאומית של אגודת העיתונאים האסיו-אמריקאים (AAJA) ב- 18 באוגוסט 2005.